02-02-2017
Auteur: Christel Steenhart-van Twillert. Blog n.a.v. mijn afstudeerproject aan de academie Theologie.

Geestelijke verzorging in een zorginstelling

Mensen die worden opgenomen en verblijven in een zorginstelling hebben te maken met veel veranderingen en verschillende soorten verlies. Daarnaast is het vaak zoeken naar een manier om de dag op een zinvolle manier door te komen. Tel daarbij op de moeiten die lichamelijke en/of psychische problemen, die verblijf in een zorginstelling noodzakelijk maken, met zich meebrengen. Dit alles kan er voor zorgen dat mensen vragen krijgen. Vragen naar de zin van het leven. Wat heeft mijn leven voor zin gehad? Wat voor zin heeft mijn leven nu nog?

De Blinkert

De Blinkert is een specialistisch verpleeghuis van het Leger des Heils. Er verblijven mensen die veel zorg nodig hebben op verschillende gebieden: lichamelijk, psychisch, sociaalmaatschappelijk en geestelijk. Tijdens mijn derde studiejaar kwam ik in De Blinkert terecht voor een stage. Het viel mij op dat de geestelijke verzorging in De Blinkert van invloed kan of lijkt te zijn op het therapeutisch milieu. Voor de beeldvorming wil ik een voorbeeld geven:

De geestelijk verzorger werd gebeld door een verpleegkundige van een afdeling. Er was een vrouw in de terminale fase van haar ziekte zo bang dat ze niet alleen durfde te zijn. De verpleegkundige moest door met haar werk en de dokter kon pas een half uur later komen om de cliënt kalmerende medicijnen te geven. De verpleegkundige vroeg de geestelijk verzorger of zij bij de vrouw wilde zitten, totdat de arts zou arriveren. De vrouw schreeuwde het uit van angst. De geestelijk verzorger heeft haar vastgepakt en haar gesust. Na een kort praatje vroeg ze de cliënt of ze het fijn zou vinden als er voor haar gelezen werd uit de Bijbel. Dat vond ze fijn en ik heb Psalm 23 gelezen. Ze luisterde heel goed en werd rustig. Toen ik stopte met lezen, schoot ze weer overeind, waarna ik de Psalm nog eens heb gelezen. Na de tweede keer sliep ze. We hebben nog voor haar gebeden en ze heeft geen kalmerende medicijnen meer nodig gehad. Een paar dagen later is ze rustig overleden.

Onderzoek

Er is onderzoek gedaan om inzichtelijk te maken ‘welke rol de geestelijk verzorger heeft in het therapeutisch milieu’ in de specifieke context van ‘De Blinkert’. Om dat voor elkaar te krijgen was het zaak om

  • Zicht te krijgen op het werk van de geestelijk verzorger in De Blinkert;
  • Zicht te krijgen op wat de zorgmedewerkers van de geestelijk verzorger verwachten voor de cliënten van De Blinkert en zichzelf;
  • Het therapeutisch milieu in De Blinkert in kaart te brengen/te beschrijven.

Dit alles is gedaan om een antwoord te vinden op de vraag:

“Op welke wijze kan het werk van de geestelijk verzorger bijdragen aan het therapeutisch milieu van ‘De Blinkert’?”

Adviesrapport

Er is een adviesrapport geschreven, met daarin de bevindingen van het literatuuronderzoek en het kwantitatieve- en kwalitatieve onderzoek. Naar aanleiding van de conclusie zijn verschillende aanbevelingen gedaan. Zo is onder andere aanbevolen de geestelijke verzorging bij het opstellen van een zorgplan voor een cliënt als vast onderdeel te zien. Daarnaast wordt aangeraden de zorgmedewerkers toe te rusten met als doel kennis van geestelijke verzorging te verkrijgen. Het kan helpen bij het adequaat gebruik maken van de diensten van de geestelijk verzorger, wat het welzijn van de cliënten ten goede kgeestelijke verzorgingomt. Dat heeft weer een positieve invloed op het therapeutisch milieu.

Meer weten?

Het voert te ver om alle aanbevelingen hier te vermelden. Wilt u meer weten?

Neem contact op met steenhart.ende.graaf@kpnmail.nl

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *