Auteur: Bjorn Visser, n.a.v. het afstudeeronderzoek ‘Waarom kerken planten als je ze ook kan kweken’ in opdracht van: Association of Related Churches (ARC).Bjorn Visser

Het zaallicht wordt gedoofd, het licht op het podium begint te bewegen, er
speelt een spannend muziekje en er wordt een pre-role op een groot beeldscherm gestart: we zijn begonnen. De zaal zit vol met mensen. Je zou verwachten dat je bij een voorstelling zit. Dit is echter niet het geval, ik bevind me namelijk in een kerk. Niet alleen vandaag, maar week in week uit komen mensen uit de hele omgeving hierheen om deze kerk te bezoeken. Dit is best bijzonder, want hoewel de meeste kerken tegenwoordig leegstaan, groeit deze kerk in sneltreinvaart. Terwijl deze kerk pas recent is begonnen.

In Nederland zijn er verschillende mensen en organisaties die zich bezig houden met gemeentestichtingsprojecten. Echter is het stichten van een gemeente geen sleutel tot succes. Van de kerken die geplant zijn, zijn er maar weinig die het tot een succes weten te brengen. Soms na weken, tot soms na jaren besluiten ze om te stoppen met het project. Tegelijk zien we ook een andere beweging; kerkplantingen die wel succesvol zijn.

Hoe kan dit? Hoe kunnen sommige kerken wel succesvol zijn en anderen niet? Wat maakt dat deze kerken numeriek groeien? Zijn er elementen die zorgen voor deze groei? Zo ja, zijn dit dan algemeen geldende principes die altijd toepasbaar zijn?  Als dit het geval is, waarom lijkt het dan alsof iedereen zijn eigen wiel probeert uit te vinden en passen we de principes niet toe die tot succes hebben geleid?

In het onderzoek ‘Waarom kerken planten als je ze ook kan kweken?’ wordt onderzocht welke elementen voor succes hebben gezorgd in het kerkplantingsnetwerk van Association of Related Churches (ARC). Er zijn zeven verschillende kerken in dit onderzoek onderzocht. Het gaat hierbij om: City Life Church (3 locaties ), Hillsong, Doorbrekers, City Changers en Thousand Hills. Deze kerken hebben een leeftijd van maximaal 15 jaar. Dit onderzoek laat zien welke elementen binnen deze kerken hebben gezorgd voor kwantitatieve groei. Hierbij zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt: diepte-interviews met de voorgangers, een online enquête onder gemeentebezoekers, literatuur en statistische gegevens.

Het onderzoek laat zien dat er verschillende elementen zijn die voor de kwantitatieve groei hebben gezorgd. Eén van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is dat leiderschap een onmisbaar element is dat heeft gezorgd voor groei: de manier waarop leiderschap wordt vormgegeven in de gemeente, maar ook de rol van de voorganger zelf. De leider is de stuwende kracht achter alles wat er gebeurt in de gemeente. De visie om te groeien begint bij een leider of leidersechtpaar. Zij moeten er voor zorgen dat de visie breed wordt gedragen en gestalte krijgt in de gemeente. De leiders zijn personen met veel charisma, staan veel op de voorgrond en weten de gemeentebezoekers te inspireren met hun visie.

Nieuwsgierig geworden welke elementen nog meer invloed hebben gehad op de groei? Lees het hele onderzoek hier: http://bjorneninge.nl/onderzoek/

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *