(Lucas 10:38-42; 14:12-14;  24:13-15)

Vrijgevigheid is Gods geheime wapen. Wanneer we door Gods kracht vrijgevig kunnen zijn, begint rijkdom zijn greep op ons te verliezen.

In het evangelie volgens Lucas zien we hoe diep vrijgevigheid doorwerkt in het hart van de arme weduwe (Luc. 21:1-4). Van het weinige geld dat ze had, gooide ze een groot deel in de offerkist. We zien dat het voor rijke mensen veel moeilijker kan zijn om gul en vrijgevig te zijn. Ze geven misschien in absolute zin meer dan de arme weduwe, maar missen het geld een stuk minder. Jezus legt uit hoe ook zij gulle gevers kunnen worden. Een cruciale stap naar vrijgevigheid is geven aan mensen die te arm zijn om iets terug te betalen.

“Hij [Jezus] zei tegen degene die hem had uitgenodigd: “Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.” (Lucas 14:12-14)

Vrijgevigheid die een wederdienst verwacht is geen vrijgevigheid maar een gunst kopen. Echte vrijgevigheid is geven wanneer terugbetaling onmogelijk is.
Ware vrijgevigheid breekt de macht die rijkdom over ons kan hebben. Rijkdom heeft de macht om Gods plaats in te nemen in ons leven. Als je geld weggeeft, verliest het zijn macht over je. Dit is niet alleen een psychologische waarheid maar ook een materiële en geestelijke. Vrijgevigheid schept ruimte voor God om weer jouw God te zijn. Dit leidt tot de ware beloning: (eeuwig) leven met God.

De tekst van deze blog is ontleend aan de website www.theologyofwork.org en is bewerkt door Krista Vreugdenhil en Siebe Hendriksen, studenten aan de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Door het plaatsen van deze en vergelijkbare blogs wil het associate lectoraat Christelijke Professie van de CHE nagaan of er in Nederland behoefte is aan dergelijke theologische bijdragen.

Dit artikel is een vertaling en bewerking van Generosity: The Secret to Breaking Wealth’s Grip (Luke 10:38-42; 14:12-14; 24:13-15).

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *