robertAuteur: Robert van Doorn n.a.v. zijn afstudeeronderzoek ‘Een kerk waarin jongeren geloven’.

Met lood in de schoenen?

Wie kent het niet? Zo’n gemeenteavond over ‘jongeren en de kerk’ waar je eigenlijk al met lood in de schoenen naar toe gaat, wetende dat je schoenen op de terugweg nog zwaarder zullen zijn. Want het verloop van de avond staat eigenlijk al vast: eerst de constatering dat het ons steeds minder lukt om jongeren aan de kerk te binden en vervolgens de voorbeelden waaruit nog eens te meer duidelijk wordt dat er weinig hoop is voor jongeren en de kerk. Als er al serieuze suggesties worden gedaan om de jongeren meer te betrekken klinkt al snel ‘wat zal de rest er niet van zeggen?’ of de dooddoener ‘dat moet ik eerst nog maar eens zien!’.

Of met vleugels op je rug?

Kan dat niet anders? Waarom niet beginnen om te vertellen van mooie ervaringen en goede herinneringen. Waarom delen we niet meer onze verlangens in plaats van onze frustraties? Dat brengt ons bij Waarderende Gemeenteopbouw, waarin we oog krijgen en houden voor het goede en het waardevolle en van daaruit in vertrouwen te werken aan benodigde veranderingen. Bij deze methode begint de verandering niet pas na een lang onderzoekstraject, maar al tijdens het onderzoek door het ‘gezamenlijke gesprek’ waarin positieve ervaringsverhalen en ambities gedeeld worden.

Praatjes vullen gaatjes!

Binnen de Hervormde Gemeente b.a. ‘Maranatha’ te Tricht leefde de vraag hoe men een kerk kan zijn of worden waarin jongeren zich gewaardeerd, thuis en betrokken voelen. Deze vraag is onderzocht binnen een afstudeeronderzoek wat Waarderende Gemeenteopbouw als uitgangspunt nam om er achter te komen op welke manier de mate waarin jongeren zich gewaardeerd, thuis en betrokken voelen vergroot zou kunnen worden. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van een tweetal groepsgesprekken met jongeren uit de gemeente waarin de jongeren uitgedaagd werden om positieve ervaringsverhalen over het thema met elkaar te delen. Hieruit kwamen een aantal factoren als rode lijn tussen al die positieve verhalen naar voren:

  1. Samen het leven delen met ruimte voor verscheidenheid.
  2. Authenticiteit en openheid van volwassenen, gecombineerd met ruimte voor jongeren.
  3. Expliciete, positieve en oprechte aandacht voor jongeren.
  4. Jongeren die volop mogen meedenken en meedoen.

Samen met de jongeren zijn concrete aanbevelingen uitgewerkt waardoor bovengenoemde factoren (nog) meer ruimte krijgen voor ontplooiing. Op deze manier beschikt de kerkenraad over een met en door de jongeren zelf aangereikt handvat hoe ze de betrokkenheid van jongeren kan vergroten. De reacties van de deelnemende jongeren waren erg positief, sommigen gaven zelfs aan dat door het onderzoekstraject heen hun mening over de kerk al ten positieve veranderd was en dat ze zich nu dus al meer gewaardeerd, thuis en betrokken voelden dan voor de start van het onderzoek. Veranderen begint dus niet met veel klagen of juist berustend stilzwijgen. Nee veranderen start doordat je met elkaar in gesprek gaat over het waardevolle wat er wél is. Dat doet het verlangen naar meer van het goede ontbranden!

Één reactie op “Veranderen? Waarderen!”

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *