Veelkleurig geloven

Auteur Christien Pauli-Minzinga Zijlstra

Het telefoontje 

Ik hang aan de telefoon, achter mijn bureautje terwijl ik in gesprek ben met een vrouw. Ze vertelt over haar ervaring met een vriendin uit het buitenland: ”Ik moest nadenken waar ik voor stond”, zegt ze. ”Ik moest erover nadenken wat werkelijk Bijbels gefundeerde dingen zijn en dat vond ik heel interessant. Dat is ook de meerwaarde, van anders naar mijn eigen leven kijken, vanuit de bril van een andere cultuur. En ik vind het mooi van alles mee te krijgen over andere culturen, in die getuigenissen van haar”, vertelt ze, nadat ik haar heb gevraagd wat haar motiveerde in het contact met haar buitenlandse vriendin. ‘Nee joh’, denk ik, ‘dit is al de zoveelste die benoemt dat ze anders naar haar eigen leven ging kijken’. Dat moet wel echt iets betekenen! 

En dat wist de christelijke organisatie voor vrouwen: Lume ook, het contact met buitenlandse vrouwen is buitengewoon inspirerend en waardevol! Niemand zal er ongeïnspireerd en verveeld uit komen. Heb jij wel eens contact gehad met mensen uit een andere cultuur die jouw een nieuwe kijk gaven op je geloof en leven? Een verbreed referentiekader? 

Afgelopen jaar heb ik onderzocht op welke manier Lume erin kan voorzien dat vrouwen uit het Nederlandse en buitenlandse Lume netwerk elkaar stimuleren om het geloof te delen. Het doel van deze organisatie is namelijk om christelijke vrouwen te helpen en motiveren hun geloof te delen in hun omgeving. Ik merkte dat werkelijk iedere vrouw die ik hierover interviewde veranderd was door haar relatie met iemand uit een andere cultuur, en serieus, geen uitzonderingen! ‘Tja’, dacht ik bij mezelf, ‘daar zijn we ook ergens voor gemaakt, voor relaties, en om elkaar aan te vullen.’  

Wat motiveert ons? 

Ik kwam erachter wat vrouwen vooral inspireerde en motiveerde. Dit waren relaties, voorbeeldfuncties en cultuurverschillen. Dit zorgde bij iedereen voor een persoonlijke ontwikkeling. In deze drie aspecten is er zoveel te zien en horen wat ons intrigeert, simpelweg om het feit dat het anders is dan wat we weten en kennen! En dat zorgt voor een frisse blik op je eigen leven en geloof en dat verandert je.  

In het onderzoek kwam ook naar voren dat, om vrouwen te motiveren in dit contact, er gezorgd moest worden voor verbinding. Die krijg je door te zorgen voor een gemeenschapsvorming, waarbinnen er geestelijke voeding wordt gegeven en gelijkwaardigheid heerst. In die gemeenschapsvorming moet gezorgd worden voor activiteiten, de mogelijkheid om mee te participeren en relatie. Zonder deze ingrediënten, zul je geen echte verbinding krijgen en dus ook geen ontwikkeling en verandering bij de vrouwen!  

Vorm gemeenschap, vorm relaties! 

Daarom adviseerde ik Lume om in de komende jaarplannen juist hiermee uit te pakken. Om het interculturele netwerk uit te breiden, vooral in Nederland. Er zijn immers een overvloed aan nationaliteiten te vinden binnen Nederland. Lume kan bijeenkomsten organiseren waar vrouwen uit het Nederlandse en buitenlandse Lume netwerk (online) samen komen en een gemeenschap vormen, waarbij activiteiten worden uitgevoerd en geestelijke voeding wordt gegeven. Waarbinnen het opbouwen van relaties centraal staat, zij elkaar tot voorbeeld zijn, cultuurverschillen met elkaar bespreken en mee participeren. Zo kunnen zij hun unieke bijdrage leveren, en dat motiveert. Zo zeer, dat we gestimuleerd worden om ons geloof te delen. Gaaf toch?! 

En jij? 

De vrouw waarmee ik bel gaat door met haar verhaal: ”Er kwamen allerlei geloofsthema’s naar boven waar ik anders nooit mee in aanraking zou zijn gekomen. Bijvoorbeeld christenvervolging. Dat is ook zo met die vrouw uit India, we hebben het over onderwerpen die mij scherp houden. Die helpen out-of-the-box te denken. En tegelijkertijd lopen we tegen dezelfde dingen aan. Dus, dat is wat mij motiveert.” Met een goed gevoel beëindig ik dit gesprek. God geeft ons als christenen aan elkaar, we zijn geschapen om in relatie te leven, waarin we tot onze bestemming komen en elkaar aanvullen als het lichaam van Christus. Laat jezelf eens inspireren door mensen uit een andere cultuur of land, en laat dat je geloof en leven veranderen. Door wie laat jij je motiveren? 

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *