De rol van christenen en kerken in de zorg

Auteur: Simon Polinder, associate lector Christelijke Professie aan de Christelijke Hogeschool Ede mede namens Lelie zorggroep. Wat kunnen kerken en christenen doen als het gaat om de huidige ontwikkelingen in de zorg en samenleving? Ik doe vier suggesties. Vraag aandacht voor de onderliggende ethos Lange tijd heeft de staat zorgtaken op zich genomen die oorspronkelijk […]

Meer lezen
God en je werk

Auteur: Simon Polinder, associate lector Christelijke Professie aan de Christelijke Hogeschool Ede mede namens Lelie zorggroep. Hij doet onderzoek naar de christelijke identiteit van christelijke zorgorganisaties en die van Lelie zorggroep in het bijzonder. In het onderzoek van het associate lectoraat wordt veel aandacht besteed aan de relatie tussen theologie en werk en geloof en professionaliteit.  […]

Meer lezen