Auteur: Gibi Camez n.a.v. het afstudeeronderzoek Sociale gerechtigheid. In opdracht van Hilsong Church AmsterdamHilsong Church Amsterdam

Sociale gerechtigheid

In mijn scriptie onderzoek ik de vraag hoe Hillsong Church Amsterdam haar activiteiten m.b.t. sociale gerechtigheid zou kunnen uitbreiden. Een hele praktische vraag zou je zeggen, maar ik ontdekte dat het niet zo makkelijk lag in de literatuur.

Sociale gerechtigheid is tegenwoordig goed ingeburgerd in de vocabulaire van kerken en onze samenleving. Maar wanneer je aan mensen vraagt wat ze precies ermee bedoelen zal je verschillende antwoorden tegenkomen. Wat is nou sociale gerechtigheid? Het blijkt dat het woord zo veel gebruikt wordt dat het voor velen vaag term blijft. Voor anderen is de term wel eigenlijk duidelijk genoeg: het staat gelijk een marxisme en socialisme en daarvan hoeven ze niks te hebben.

Ik heb ontdekt dat de term geboren werd in de context van de kerk in een veranderende samenleving. De groei van de werkende klasse betekende dat mensen hun families hun veelal agrarische achtergrond achterlieten om in de stad te wonen. In een tijd dat mensen in tijden van nood vooral op familie en vrienden toegewezen waren was dit niet een goede ontwikkeling. De lonen waren zo laag dat deze mensen in veel armoede leefden, waardoor ze niet goed voor zichzelf konden zorgen. Geïnspireerd door Augustinus komtde Italiaanse pater Luigi D’zzeglio met de term sociale gerechtigheid. “Sociaal” stond in die tijd lijnrecht tegenover de opkomende individualisme en sociale gerechtigheid droeg toen ook de betekenis van “Samen zorgen we voor gerechtigheid”.  Later werd de term populair gemaakt toen de paus het gebruikte en het z’n weg vond in officiële katholieke leer.  Via die weg kwam de term in gebruik vooral bij de “sociale” protestanten bekend onder de label “Social Gospel Movement”. Zij vonden dat het Christendom niet alleen gaat over zieltjes winnen maar ook over gerechtigheid brengen in het nu aan mensen. De Social Gospel Movement ging uit de mode, maar de term bleef van invloed. Later werd het opgepakt door o.a. mensen zoals Tony Campolo in Amerika en initiatieven zoals Lausanne. En zo kwam de term weer terecht in Europa.

De Bijbel heeft ook het nodige te zeggen over gerechtigheid. Echter wat ik ontdekte is dat onze notie van gerechtigheid veelal eenzijdig is in vergelijking met het Bijbelse concept. Wij gebruiken het woord vooral om aan te geven dat iemand gestraft dient te worden. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van het woord voor gerechtigheid in het Latijn. Maar gerechtigheid heeft ook met relatie te maken. Vooral in het verbond met God betekent gerechtigheid dat de relatie in stand wordt gehouden door de trouw van God. Een ander aspect van gerechtigheid laat zien dat het ook gebruikt wordt hen te beschermen die zichzelf niet kunnen verdedigen, met name hen die zich aan de onderkant van de samenleving bevinden.

Deze aspecten breng ik samen onder een definitie voor sociale gerechtigheid als:

“Ensuring that people’s humanity, rights and dignity are protected, respected and otherwise restored. Social justice is understood as being imperative in a community that includes God. This community is bound to faithfully and lovingly ensure social justice within the group, but it must as well extend this to those outside of it – especially to the socially vulnerable.”

Bij het inventariseren van Hillsongs’ activiteiten op het gebied van sociale gerechtigheid laat zien hun werk aan de Bijbelse criteria voldoen. Hillsongs activiteiten op dit moment zijn voornamelijk kortermijn projecten. Dus in dit aspect is de visie van Hillsong nog niet gerealiseerd. De leden van Hillsong zijn zelf ook enthousiast over het uitbreiden van de Hillsongs’ activiteiten op het gebied van sociale gerechtigheid.

Uiteindelijk concludeer ik dat als Hillsong haar activiteiten op het gebied van sociale gerechtigheid wil uitbreiden zij moet groeien in “Outreaching Local Player.” Dat betekent dat Hillsong Amsterdam moet groeien in een gemeenschap:

“where the care within that community is expanded beyond its own borders to such an extend as to make the presence of this community felt in society on an institutional level.”

In het laatste hoofdstuk geef ik een aantal aanbevelingen als aanwijzingen voor in welke richting Hillsong moet gaan denken.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *