Auteur: Roel van Swetselaar, docent bij de Academie Theologie

“Meneer, u zegt dat seks thuishoort in het huwelijk. Heeft u dan geen seks gehad voordat u trouwde?” Daar stond mijn collega dan. Zojuist afgestudeerd, eerste baan, tweede les. Dat zijn nu van die situaties waarin je kunt komen als docent godsdienst/levensbeschouwing. Het gaat over het leven van alledag en wat godsdienstige zaken daar in betekenen.

Recent was ik op een school waar een jongen na een moeilijke periode ‘uit de kast’ was gekomen. De leraar godsdienst werd met nog wat collega’s gevraagd om hier direct op in te spelen. Zo ontstond een les, later een themamiddag en nog weer later een project waarin thema’s als homoseksualiteit, genieten, seksualiteit en veiligheid centraal stonden. Onderwijs is dynamisch, want je moet kennis van zaken hebben, maar ook als persoon weten waar je het over hebt.

Dat hoef je niet alleen te doen. Je hebt op een school collega’s om je heen staan. En dat niet alleen. Je kunt ook collega’s ontmoeten van organisaties uit het werkveld. Hieronder een citaat uit een verslag van een studiedag van docenten godsdienst:

 ‘We verzamelen ons vroeg in de middag tegenover het NS station van Amsterdam. We worden verwelkomd door de gids van de ‘Wandelende Tak’ dat valt onder de Stichting tot Heil des Volks. Matthijs Hoogenboom, ooit een oud-leerling van een van onze scholen, is nu werkzaam als een gedreven gids en coördinator. Met veel enthousiasme en kennis vertelt hij over Amsterdam door de eeuwen heen.

Al lopend zien we dingen, waar je normaliter wellicht aan voorbij zou lopen. Even stilstaan bij de wapens die in de muren zijn ingebouwd, de invloed van de katholieken en protestanten in de bouw van kerken, de schuilkerk op zolder, het gebedshuis waar 24/7 gebeden wordt vlakbij de Wallen… etc. etc.

En als je dan door de straten loopt waar de vrouwen aan het werk zijn, wordt het stil… en wordt des temeer duidelijk dat hier juist evangelisatie, hulpverlening en het profetisch geluid van ons rijk en bevrijdend geloof zo intens nodig is. En laat dit nou juist zijn, waar ‘Tot Heil des Volks’ mee bezig is.

In de Shelter krijgen we koffie en koek en informatie door een medewerkster van ‘de Shelter’ en een verhaal met filmmateriaal van een medewerkster van ‘Het Scharlaken Koord’. Deze verhalen zijn uiteraard aangrijpend maar geven zo enorm aan wat daar de realiteit van de dag is: de loverboys, de handel en uitbuiting van de vrouwen die hoofdzakelijk uit de Oost-Europese landen komen, het verdwijnen van vrouwen, maar ook hoe de vrouwelijke hulpverleensters contacten leggen met deze vrouwen en waar ze tegen aanlopen.

Vol met deze info gaan we naar het volgend project ‘AHA’ (Amsterdam helpt Amsterdammers), een dagopvang voor dak en thuislozen. Hier doet Prof. dr. H.W. de Knijff zijn verhaal. Hij licht vanuit het verleden de huidige cultuur door op de seksuele moraal en stelt daarbij een aantal uitdagingen aan de orde voor theologie en godsdienstonderwijs.

Bij het vertrekken krijgen we als tekst Lucas 8 : 26 – 39 mee waarin een bevrijde man vraagt bij Jezus te mogen blijven, maar waarop Jezus antwoord: ‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan’.

Zo mogen wij als godsdienstleraren na het meemaken van bijvoorbeeld zo’n studiedag doorgeven wat we gezien en gehoord hebben aan al onze leerlingen! Ook dat hoort bij het vak van docent godsdienst/levensbeschouwing. Iets voor jou?

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *