Auteur Jan van Klinken n.a.v. het afstudeeronderzoek Samenwerking met hulpverlening. Belangrijk voor kerken? in opdracht van EleosJan van Klinken

Samenwerking met hulpverlening. Belangrijk voor kerken?

Wat kunnen kerken voor hulpverleners betekenen? Of beter gezegd wat kunnen vrijwilligers in kerken toevoegen aan de hulpverlening voor ggz-cliënten? Ik denk van veel en daarom heb ik afgelopen halfjaar mij bezig gehouden met onderzoek naar informele zorg in kerken. Dit onderzoek heb ik gedaan bij Eleos, een ggz-instelling met een gereformeerde identiteit. Tijdens mijn onderzoek begon ik steeds meer te dromen. Ik ging beseffen dat de samenwerking tussen kerk en hulpverlening veel kan opleveren. Niet alleen voor de cliënt en de hulpverlening, maar juist ook voor de geloofsgemeenschap zelf.

Participatie als probleem

Onze participatiesamenleving is een mooi ideaal voor iedereen die gezond is en goed kan meekomen. Een groep waarvoor dat niet geldt zijn mensen met psychische problemen. Voor hen is participeren vaak lopen op één been. Juist deze groepen mensen heeft behoefte aan een zorgnetwerk met mensen die zorg en hulp kunnen bieden in hun dagelijks leven, zodat participeren ook daadwerkelijk kan slagen.

Betekenis van zorgnetwerken in kerken

Een goed zorgnetwerk kan dan ook veel betekenen voor het herstel van mensen met psychische problemen. In steeds meer kerken zijn deze zorgnetwerken aanwezig en hun aanwezigheid is van veel waarde voor mensen met psychische problemen. Onderzoek wijst uit dat de sociale steun die deze mensen ontvangen van groot belang voor hun herstel. Eleos wil gebruik maken van deze zorgnetwerken om samen bij te dragen aan herstel.

Organisatie van informele zorg in kerken

Hoe kan de informele zorg nu het beste worden georganiseerd? Dat was de kern van mijn onderzoek. Voor kerken komt het er op neer om vooral te doen wat hun taak is: dienstbaar zijn aan anderen. Natuurlijk is het van belang om dit goed te organiseren door middel van een georganiseerd vrijwilligersnetwerk. Echter wat ik nog belangrijker vind, is dat kerken zorgen namens Jezus Christus zelf. De dienst van barmhartigheid komt tot uiting in pastoraat en diaconaat en dat maakt de samenwerking met hulpverlening de moeite meer dan dubbel waard!

Diaconaat en pastoraat door vrijwilligers

En mijn droom? Ik zag in mijn droom dat binnen gereformeerde kerken uit de achterban van Eleos steeds meer vrijwilligers diaconale en pastorale zorgtaken gingen uitvoeren. Zo maar tussen de zorgtaken door een pastoraal gesprekje tussen de vrijwilliger en de cliënt. Vrijwilligers die hun talenten konden inzetten in het pastoraat en daarbij Bijbel en gebed gebruikten in hun ontmoetingen. En de predikant dan?
Deze was bezig met toerusting van vrijwilligers in plaats van pastorale bezoeken afleggen. Was dit nu alleen maar mijn droom? Of is het een diep verlangen van velen naar gemeente zijn zoals Christus het werkelijk heeft bedoeld?

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *