Rituele handelingen bij mensen in een gevorderd stadium van dementie.

Auteur Dick geluk n.a.v. het onderzoek ‘Rituele handelingen bij mensen in een gevorderd stadium van dementie’

Mensen in een gevorderd stadium van dementie in een psychogeriatrische afdeling van het verpleeghuis zijn niet of nauwelijks meer met woorden te bereiken. De vraag die ik mijzelf dan ook stel is: Hoe kunnen we geestelijke zorg verlenen aan deze doelgroep? Over dit onderwerp heb gesprekken gevoerd met geestelijk verzorgersIn deze gesprekken kwam ik handelingsverlegenheid bij hen tegen, maar ontdekte bij anderen, dat zij geestelijke zorg boden door middel van rituele handelingen. Dit heeft mij aangemoedigd om verder onderzoek te doen naar de betekenis van rituele handelingen voor mensen in een gevorderd stadium van dementie.

In mijn literatuurstudie heb ik vooral bij de auteurs G. Lukken en C. Menken-Bekius, de waarde van rituele handelingen ontdekt. De waarde van het werken met rituelen is gelegen in het feit dat een ritueel kan bewerkstelligen wat met woorden niet bereikt wordt. In de geestelijke zorg kunnen ze bijdragen aan religieuze ervaringen. Ik heb onderzoek gedaan naar het inzetten van rituele handelingen in de geestelijke zorg aan mensen met dementie in een gevorderd stadium.

Op basis van mijn onderzoek doe ik de volgende aanbevelingen:

Als mensen in een gevorderd stadium van dementie niet of nauwelijks meer verbaal te bereiken zijn, probeer hen dan geestelijke zorg te verlenen door middel van rituele handelingen. Het is daarbij van belang om de bewoner te observeren en te kennen, zodat je aan kunt sluiten wat bij iemand past.

Creëer als geestelijk verzorger het juiste kader voor een kerkdienst. De kerkdienst is een aaneenschakeling van herkenbare dingen. De symbolen en rituelen helpen de mens in een gevorderd stadium van dementie, om hun aandacht vast te houden.

Het is belangrijk om met mensen mee te bewegen. Maak bijvoorbeeld een rituele handeling af, wanneer een bewoner in slaap valt.

Om verslikkingsgevaar te voorkomen bij het Heilig Avondmaal, is het mogelijk om verdikt druivensap met broodsnippers te gebruiken.

Als de ziekenzalving bediend moet worden aan rooms-katholieke mensen, is het goed om het uit te laten voeren door een priester, omdat het anders voor hen meestal geen waarde heeft.

Houd goed contact met de EVV’er (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende) zodat hij of zij tijdens het MDO (Multidisciplinair Overleg) vragen kan stellen namens de geestelijk verzorger.

Wanneer een geestelijk verzorger bij bepaalde rituele handelingen handelingsverlegen ervaart, kan hij of zij zorgen voor een vervanger. Maak (vooral onervaren) geestelijk verzorgers bekend met rituelen, zodat hun eventuele handelingsverlegenheid verdwijnt.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *