Onuitsprekelijk (!)

Auteur Leander van Dam n.a.v. zijn afstudeeronderzoek ‘Een handvol koren op het Kaukasusgebergte!?, een studie naar een werkgebied van de stichting Friedensstimme’

In het zuiden van Rusland ligt het Kaukasusgebergte, mijn onderzoek gaat over dit gebied: de noordelijke Kaukasus. Hier is stichting Friedensstimme indirect actief om het Evangelie te verkondigen. De noordelijke Kaukasus wordt ervaren als zeer moeilijk toegankelijk voor het Evangelie en veel evangelisten bleken in de afgelopen jaren uiteindelijk niet succesvol en keerden onverrichterzake weer naar huis. Schokkend om te horen dat er zo weinig vrucht is op het werk, ik werd er stil van.

Plaatsen
Een snelle blik op Google Maps en je ziet allerlei plaatsnamen op de noordelijke Kaukasus die niet uit te spreken zijn. Ik ga er dus ook maar niet aan beginnen anders lees je waarschijnlijk niet verder.

Talen
Er is een veelsoortigheid en veelkleurigheid van talen op de noordelijke Kaukasus. De noordelijke Kaukasus is echt een lappendeken aan bevolkingsgroepen en talen. De meeste mensen op de Kaukasus spreken Russisch. Daarnaast worden op de noordelijke Kaukasus 80 verschillende talen gesproken. Veelal ingewikkelde talen, moeilijk toegankelijk.

Arabieren noemen de Kaukasus daarom ook ‘djabal al-alsun’, dit wil zeggen berg van talen. Er is geen gebied op aarde dat deze taaldichtheid kan evenaren.

Harten
Mijn onderzoek maakt duidelijk dat het verschrikkelijk moeilijk is om mensen in dit gebied te bereikten. Dit is niet alleen de worsteling van Friedensstimme, maar ook van organisaties als Operatie Mobilisatie, van Pioneers, van People International, van Wycliffe.

Niet alleen de taal schept een barrière. De vele verschillende culturen en rituelen en de hechte moslimgemeenschappen maken het gebied bijna ondoordringbaar voor het Evangelie. Het onderzoek maakt verder duidelijk dat veel evangelisten uitgezonden worden zonder goede voorbereiding. Organisaties gaan ervan uit dat de Russische taal en cultuur voldoende basis vormen voor de uitzending. Men vergeet dat de Kaukasus wel in Rusland ligt, maar in feite niet Russisch is. Evangelisten stuiten op een andere leef- en denkwereld, die zich niet wil laten gezeggen door de Russische leef- en denkwereld. Daardoor raken zij uitgeblust en keren onverrichterzake weer terug.

Het onderzoek geeft de volgende best practices: besteed tijd en geld aan toerusting van evangelisten, wijs een coach toe aan evangelisten die zijn uitgezonden, wees lokaal aanwezig als gastvrije gemeenschap, draag bij aan de economie van de lokale gemeenschap, zoek aansluiting bij lokale rituelen, leer de plaatselijke taal,

Organisaties die hier serieus werk van maken, lijken meer effectief te zijn. Zij zien wonderen gebeuren: gesloten harten openen zich voor het Evangelie.

Genade
Onuitsprekelijk daarbij is vooral de genade van God, die zichtbaar wordt. Hij zoekt zondaren op, Hij daalt af in hun diepte, Hij zoekt ook mensen op in de afgelegen bergdorpen van de Kaukasus. Dat is pas echt onuitsprekelijk. Onuitsprekelijke genade. Voor de mensen op de Kaukasus en voor jou en mij. Om stil van te worden.

Leander van Dam, financieel directeur en hbo-theoloog


Wil je meer weten over mijn onderzoek? Neem dan contact op via LinkedIn: linkedin.com/in/leander-van-dam-30a5833

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *