Auteur: Joël Meindertsma n.a.v. het afstudeeronderzoek ‘Omgaan met ethische Joël Meindertsdilemma’s’.

 Een man die vrouwonvriendelijke grappen maakt, een samenwonend stel dat lid wil worden van een gemeente, een kerkganger die steeds het conflict opzoekt, vloekende bezoekers.

Zomaar een aantal ethische dilemma’s op een rij, waar jonge missionaire gemeentes in de (grote) stad mee te maken kunnen krijgen. De vraag die opkomt is: hoe ga je hier als gemeente mee om? Ik besloot om hier mijn afstudeeronderzoek aan te wijden. De gemeentes die ik onderzocht zijn de Rank Leidsche Rijn Utrecht en de Lunch Ede. Dit zijn beide gemeentes die nog relatief kort bestaan (minder dan tien jaar). In mijn onderzoek ben ik gaan kijken hoe deze gemeentes omgaan met ethische dilemma’s en wat gevestigde gemeentes die missionair present willen leren zijn hiervan kunnen leren. Hieronder beschrijf ik drie van mijn gevonden antwoorden. Mijn verdere conclusies zijn te vinden in het onderzoek: Omgaan met ethische dilemma’s.

Christus

Beide gemeentes vinden het belangrijk dat mensen eerst Christus leren kennen en daarna kan men gaan groeien in een christelijke levensstijl. Daarnaast mag Christus ook betrokken worden in ieder specifiek ethisch dilemma. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat bij ieder ethisch dilemma gebrokenheid is en dat de genade van Christus steeds opnieuw nodig is. Ook mag een gemeente in ethische kwestie Christus concreet zoeken en de vraag stellen: wat zou Jezus in deze situatie gedaan hebben?

Context

Uit het onderzoek blijkt dat in ieder ethisch dilemma de context meegewogen moet worden. De afstand tussen de geseculariseerde toetreder en de kerk is groot. Om als nieuwe gelovige te integreren in een gemeente kost veel tijd, ook als het gaat om christelijke levensstijl. Het is mijns inziens van belang om de nieuwe toetreder tijd te gunnen om te groeien in deze christelijke levensstijl.

Richtlijnen

Nieuwe gelovigen hebben richtlijnen nodig. Deze richtlijnen worden niet gegeven om de vrijheid van mensen in te perken, maar zodat deze nieuwkomers te weten komen wat God van hen vraagt. Om te kunnen groeien in christelijke waarden heeft men de richting van God nodig, de Bijbel die ons richtlijnen en christelijke waarden geeft, en een gemeenschap van discipelen die elkaar kan scherpen en bemoedigen. Ik geloof dan ook dat het in een ethisch dilemma belangrijk is dat een gemeente richtlijnen en kaders communiceert, en wat de gemeente haar visie op de situatie is.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *