Kerkelijk lidmaatschap bij pioniersplekken.

Auteur Gerdinand de Vries n.a.v. het afstudeeronderzoek ‘Kerkelijk lidmaatschap bij pioniersplekken’

Van meerdere pioniers vernam ik dat er verschillende meningen en visies bestonden rondom kerkelijk lidmaatschap in nieuwe geloofsgemeenschappen van de PKN. Onder begeleiding van de IZB hebben we bij verschillende pioniersplekken onderzoek gedaan, zowel bij pioniers als bij nieuwkomers. Daarnaast heb ik studie gedaan naar hoe we in deze tijd verbindingen aangaan en participeren in netwerken. 

Lid worden in een nieuwe geloofsgemeenschap?
Zodra we het hebben over het werk van Gods Geest in de mensen, kunnen we niet om participatie en verbinding heen, omdat door de hele Bijbel heen mensen rondom Jezus en Zijn boodschap bij elkaar worden gebracht. Voor mij werd dit pas weer even duidelijk:
‘Dit, wat jij nu hebt gedaan, wil ik ook’ zei een vrouw die nog maar een paar weken de bijeenkomsten in onze nieuwe geloofsgemeenschap bezoekt. Ze sprak deze woorden uit tegen een andere vrouw die net in de bijeenkomst voor het eerst kerkelijk lid is geworden. Ze onderbouwde het met een argument ‘want als ik hier ben, dan veranderd er iets in mij. Ik ontvang hier zoveel. Wie kan me hierbij helpen?’

Zo’n reactie is bij veel pioniers niet vanzelfsprekend, tegelijk roept deze vraag ook veel vragen en twijfels op bij pioniers. Wat moeten we met kerkelijk lidmaatschap bij nieuwe geloofsgemeenschappen?

Twee tegenovergestelde motieven voor wel/geen kerkelijk lidmaatschap
Wanneer we kijken naar de motieven die pioniers aangeven voor hun manier van het vormgeven van kerkelijk lidmaatschap dan komen twee beweegredenen duidelijk terug;

  1. De hoofdreden die de pioniers aangeven als moeilijk punt in het handhaven van kerkelijk lidmaatschap volgens de kerkorde is dat ze geen onderscheid willen maken binnen de nieuwe geloofsgemeenschap. Ook wanneer je voor de eerste keer de gemeenschap bezoekt, je hoort er evenveel bij als iemand die al langere tijd komt en lid is van de gemeenschap. ‘Iedereen hoort erbij’ is een van de waarden die de drempel van de nieuwe geloofsgemeenschap laag houdt.
  2. Pioniers die lidmaatschap wel vormgeven volgens de kerkorde, zoals deze geldt voor nieuwe geloofsgemeenschappen van de PKN, geven aan lidmaatschap te waarderen en niet zonder te kunnen. Hun motivatie daarvoor is dat volgens hun de betrokkenheid bij een nieuwe geloofsgemeenschap niet vrijblijvend is, lidmaatschap zicht geeft op de mate van betrokkenheid van nieuwkomers, lidmaatschap nieuwkomers helpt om zich betrokken te voelen en er gemeenschapsopbouw ontstaat met zorg voor elkaar.

Hoe denken nieuwkomers over kerkelijk lidmaatschap?
Bij nieuwkomers is er juist een hoge mate van betrokkenheid en ze ervaren hun nieuwe geloofsgemeenschap ook vaak als hun kerk of geloofsgemeenschap. Vanuit hun persoonlijke reacties zien we hoe belangrijk het is dat er eigenaarschap wordt beoefend door de nieuwkomers en dat ze zelf actief betrokken zijn. De nieuwkomers die aangegeven hebben het kerkelijk lidmaatschap belangrijk te vinden, zijn betrokken bij een nieuwe geloofsgemeenschap die aandacht geeft aan het kerkelijk lidmaatschap en dit ook communiceert met de nieuwkomers.

Bij nieuwkomers zien we dat ze weinig moeite hebben met kerkelijk lidmaatschap. Het blijft van belang dat een pionier zoekt naar redenen en oorzaken van nieuwkomers om wel/niet lid te willen worden.

Protestantse Kerk in Nederland
De PKN heeft de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar kerkelijk lidmaatschap en in de huidige kerkorde is de term ‘vrienden’ al geïntroduceerd. Vrienden weten zich betrokken bij de gemeente, maar zijn geen lid.

Het is van belang dat er binnen de PKN een verdiepend vervolg- onderzoek plaatsvindt om duidelijker het belang en de mogelijkheden aan te tonen van kerkelijk lidmaatschap bij een lokale pioniersplek en tegelijk de essenties van lidmaatschap naar pioniers te blijven communiceren.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *