Auteur Aron Westerhout

Verbazing op het schoolplein
Twee gemeenteleden van een willekeurige kerkelijke gemeente in Nederland staan aan de rand van het schoolplein te praten. Plots valt hun oog op de kerkelijke professional van hun gemeente die aanstalten maakt om de school binnen te gaan. Ze steken wat verbaasd al groetend hun hand op en stellen elkaar gelijktijdig de vraag: wat moet onze kerkelijke professional nou op school doen?   

Mooie dingen 
Zo op het eerste gezicht lijken kerk en school twee verschillende werelden. Zeker voor een kerkelijke professional zal de school vaak ‘onbekend terrein zijn’. Maar op veel plaatsen werken beide instituten op een boeiende manier met elkaar samen. Zo zijn er vandaag de dag allerlei soorten activiteiten mogelijk binnen de samenwerking. Veel kerkelijke gemeenten hebben bijvoorbeeld een bijzondere relatie met de nabijgelegen school, die vaak meer inhoudt dan een schoolkerkviering. Zo organiseren ze leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn ze betrokken bij godsdienstonderwijs, bieden ze leerlingen of leraren een luisterend oor, denken ze mee over de identiteit van de school of bieden ze leerlingen ruimte om de maatschappelijk stage in een van hun projecten te laten lopen. Er gebeuren dus mooie dingen in de samenwerking tussen school en kerk!  

Verlegenheid 
Tegelijkertijd is er ook sprake van verlegenheid bij kerkelijke professionals. Uit mijn onderzoek is gebleken dat er antwoorden te geven zijn op de vraag welke verlegenheid kerkelijke professionals hebben wanneer zij contact leggen of samenwerken met een bassischool. Kerkelijke professionals vinden het bijvoorbeeld lastig om voor een schoolkerkdienst muziek en liederen te vinden die zowel passen bij het karakter van een kerkdienst als aansluiten op de liedcultuur in school. Daarnaast gaat het om verlegenheden als het nodig hebben van meer geld/budget en bemensing om de band die er nu met de school is op niveau te houden of juist verder uit te bouwen. 

De verlegenheid verkleinen 
Mijn onderzoek heeft tot slot negen punten opgeleverd waarmee de Protestantse Kerk in Nederland kan gaan proberen om de verlegenheid te verkleinen. Ik wil hier drie van de genoemde mogelijkheden noemen: 

  1. Onderzoeken of het mogelijk is een canon van goed te zingen en begeleidbare liederen op te stellen voor de schoolkerkdienst. 
  2. Onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor kerkelijke professionals in opleiding om tijdens hun studie middels een (korte) stage al kennis te maken met ‘de schoolwereld’. 
  3. Scholen aan scholen laten vertellen wat ze ten positieve aan kerken hebben. 

Meer informatie 
Nieuwsgierig geworden naar de relatie tussen kerk en school en/of welke mogelijkheden om de verlegenheid te verkleinen er nog meer zijn? Neem dan voor meer informatie en/of het eindrapport van mijn onderzoek contact op met de Protestantse Kerk in Nederland. Zij zijn te bereiken via het volgende emailadres: info@protestantsekerk.nl

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *