Auteur: Gert van den  Bos n.a.v. afstudeeronderzoek ‘Kunnen we elkaar ontmoeten?’.

‘Welkom in onze OpenDeurDienst!’Gert van den bos 1

‘Kom jij ook naar de VakantieBijbelClub?’

‘Is er meer? Doe mee met de Alphacursus!’

Dit zijn zomaar wat kreten uit missieminnend Nederland. We zoeken als kerken naar vormen en mogelijkheden om mensen te vertellen over God en Zijn Liefde. Maar zijn deze mensen, onze wijkbewoners op zoek naar die vormen? Zijn ze überhaupt op zoek naar Gods Liefde?

Kerkelijke vormen

Wat opvalt is dat veel van de vormen waar we als kerken mee komen, voortkomen uit wat we gewend zijn. Een cursus, een Bijbelclub of een dienst. OK, we passen de drempels wat aan als het om muziek, taalgebruik of het tijdstip gaat. Maar veelal zijn heGert van den bos 2t vormen die wel een hoge mate van interesse of bekendheid vereisen om betrokken te raken. Zijn
er andere vormen mogelijk die goed aansluiten bij wat mensen bezighoudt? Dat roept gelijk wel een belangrijke vraag op. De veel gekozen vormen spreken van God en zijn Liefde en geven vorm aan de ontmoeting met God. Hoever kan je gaan in het kiezen van vormen zonder dat je essentiële dingen overboord gooit?

Leven van alledag

Voor iemand die (bijna) niet bekend is met de kerk, blijkt het verstandig de kerk even buiten beeld te zetten. Dat geldt overigens ook voor mensen die slechte ervaringen hebben gehad met de kerk. In het leven van alledag, rondom hobby’s of een gemeenschappelijk belang of verlangen kan je elkaar gemakkelijk ontmoeten. In die ontmoetingen deel je het leven en dat betekent voor een volgeling van Jezus dat je ook deelt van het leven met Hem. Gewoon van mens tot mens. Heel herkenbaar en contextueel relevant.

Een-op-een of samen

Dit lijkt sterk op persoonlijke ontmoetingen in een één-op-één setting. MaaGert van den bos 3r het kan ook in een iets groter verband als je als Christenen bijvoorbeeld een buurtmaaltijd organiseert of een wielrenclubje. Juist in die alledaagse vormen van gemeenschap kan h
et leven met God tot leven komen. Een Bijbel die opengaat, een gebed dat gebeden wordt of levensthema’s die aan de hand van de Bijbel besproken worden. Maar ook uitdagende vragen die iemand uitnodigen om stappen verder te zetten op het pad van geloven.

Kan je dat kerk noemen?

Mooi die Bijbel en dat gebed, maar waar is de tucht? Waar zijn de sacramenten? Dat zijn toch de kenmerken van een echte (of ware) kerk? Klopt, maar één van de kenmerken van de vroege kerk, zelfs van God zelf, is het uitreiken naar mensen om zich heen. Nieuwe vormen van gemeenschap, in het gewone herkenbare leven, geven vorm aan die missie. Vormen die aan die missie bijdragen zou ik ronduit kerk willen noemen. Niet los van elkaar. De bestaande kerk én nieuwe vormen van gemeenschap zijn samen kerk.

Ik daag je uit om te zoeken naar vormen van gemeenschap waarin jij met je wijkbewoners of vrienden het Leven kan delen!
Net zoals Jezus deed.

Over de gedachten die kort in deze blog beschreven zijn, is meer achtergrondinformatie te vinden in het afstudeeronderzoek ‘Kunnen we elkaar ontmoeten? – Een onderzoek naar een gemeenschap in Bijbelse zin…en de zin daarvan voor wijkbewoners.

Gert van den Bos
www.schoenenuit.nl
gertvandenbos@gmail.com

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *