Auteur: Liesbet van der Meer. Blog n.a.v. haar afstudeerscriptie bij academie Theologie.

huis voor allenEvangelisatiewerk. Soms is het zaaien in vruchtbare grond. Soms is het ploegen op rotsen. In de Jordaan vind je de echte Amsterdammers. Ze nemen geen blad voor de mond en als je met ze aan de praat raakt, heb je zo een goed gesprek. Maar het evangelisatiewerk in de straatjes van de Jordaan levert ook wel andere reacties op zoals afwijzing en verzet. Evangelisatiewerk. Nee, het is geen gemakkelijk werk, maar wel voor de beste Werkgever die er is. Eén ding staat vast: God zal een rijke oogst geven, ook in de Jordaan.

Bijbelcentrum ‘Bij Simon de Looier’ is een evangelisatiepost in het centrum van Amsterdam, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten.  Het is een gastvrije plek waar iedere bezoeker zich welkom voelt. Een ‘huis voor allen’. De evangelist is een betrokken persoon. In de inloop krijg je gratis koffie of thee en is er ruimte voor een goed gesprek. Er zijn diverse activiteiten en laagdrempelige zondagse samenkomsten.

Onderzoek
Er is onderzoek gedaan welke evangeliserende benadering het meest wenselijk is, in de seculiere context van de evangelisatiepost.  Aanleiding was dat het aantal bezoekers sinds 2010 is gestagneerd of zelfs verminderd. Er gesproken met verschillende betrokken personen en buurtbewoners van de evangelisatiepost en er is gekeken hoe andere Amsterdamse evangeliserende projecten werken.

Adviesrapport
Op basis van praktijk- en literatuuronderzoek is er een adviesrapport geschreven.
Geadviseerd wordt om met het Deputaatschap Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten te komen tot een duidelijk omschreven visie en realistische doelen aangaande het evangelisatiewerk. Dit is nodig om richting te geven aan waar men naar toe werkt. Eveneens zal het bijdragen aan een positieve onderlinge verhouding met het deputaatschap en de mensen van de evangelisatiepraktijk.

Door de evangelist wordt er veel werk verzet om de evangelisatiepost bekend te maken in de Jordaan en om netwerken uit te breiden. Door middel van het inzetten van meer mensen en middelen zou dit kunnen worden uitgebreid. Contextualisatie is een belangrijk element bij het evangeliseren. Het aansluiten bij de bezoeker is een voorwaarde om netwerken uit te breiden en te komen tot een geloofsgesprek.
Verder is geadviseerd vrijwilligers die werkzaam zijn bij de evangelisatiepost meer toe te rusten in kennis over de geseculariseerde stad Amsterdam en de omgang met de bezoekers.

Meer info?
Het adviesrapport is toegespitst op de praktijk van Bijbelcentrum ‘Bij Simon de Looier’, maar het totale afstudeerproduct bevat waardevolle informatie voor andere evangelisatieposten. Wil je meer informatie, stuur dan een mail naar Liesbet van der Meer via kamvandermeer@gmail.com. Kijk voor algemene informatie ook op www.bijsimondelooier.nl.

simon de looier

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *