Auteur: Corrie de With, opleidingsdocent bij Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing

Half januari pleitte mijn collega Arnolt Stijf voor afschaffing van toetsen en toetsperiodes. Arnolt besluit zijn column door te zeggen dat zolang we neurotisch omgaan met toetsen en toetsperiodes er niet veel terecht zal komen van door de student zelf bedachte, creatieve toetsen.  Ik wil hieraan toevoegen: ‘zolang we neurotisch omgaan met het geven van hoorcolleges, zal er niet veel terechtkomen van zelfsturing van studenten.’ Want wat Arnolt voor zich ziet heeft alles te maken met zelfsturing van studenten en een studiegerichte aanpak van docenten.

Op dit moment zijn we als team bezig met een herziening van het curriculum. Dit betekent dat we eerst toetsmatrijzen ontwikkelen die aangeven wat een student dient te beheersen aan het eind van een module/onderwijseenheid. Vervolgens ontwerpen we toetsen en daarna ontwikkelen we de inhoud van het programma.  Als docententeam vragen we ons steeds af:  wat willen we bereiken met de studenten, hoe kan dat getoetst worden? En op welke manier wordt dit vertaald in het onderwijsconcept?

Wat willen we bereiken met studenten? We willen studenten opleiden tot normatieve professionals. Dit betekent onder andere dat we een actief lerende student met een zelfreflecterende, onderzoekende houding voor ogen hebben. Hier passen mijns inziens geen hoorcolleges bij.

Het afschaffen van hoorcolleges heeft consequenties voor zowel de docent als de student. De docent ontwerpt zijn module niet (meer) vanuit de theorie die hij over wil brengen, maar kijkt naar wat de student aan het eind van zijn module moet beheersen en hoe hij dat leerproces het beste kan ondersteunen. Hij vraagt zich af: Wat is de meerwaarde van mij als docent? Wat is de meerwaarde van de medestudenten in de groep? De meerwaarde van een docent is wat mij betreft niet dat hij de leerstof goed kan herhalen of samenvatten, maar dat hij op metaniveau de discussie kan leiden en het leerproces van de studenten kan begeleiden door gebruik te maken van verschillende werkvormen.

Van de student wordt dan uiteraard verwacht dat hij zich goed voorbereid op het college, anders heeft de docent weinig te begeleiden.  De student leest vooraf de literatuur (of bekijkt een webcollege) en tijdens het college gaat hij in dialoog met de docent, de medestudent en de leerstof.

Dit concept lijkt op ‘flipping the classroom’ waarbij studenten thuis het hoorcollege volgen ( wat mij betreft kan dit ook het bestuderen van literatuur zijn) en op school actief met de leerstof, de medestudenten en de docent aan de slag gaan.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *