Auteurs Floris van der Geest en Geert Mollema n.a.v. het afstudeeronderzoek: ‘Hoe je een megakerk klein maakt; kleine groepen in grote kerken.’

Hoe je een megakerk klein maakt; kleine groepen in grote kerken.

Niets lijkt tegenstrijdiger dan een megakerk die klein wil worden. Toch is dat het verlangen van zowat iedere megakerk in Nederland – en ver daarbuiten. Niet alleen megakerken, maar vrijwel iedere kerk wil naast de zondagse diensten ook in kleine groepen bij elkaar komen. Daarom deden wij een onderzoek naar evangelische megakerken in Nederland die ‘klein’ willen worden. Dat wil zeggen, in kleine groepen willen samenkomen.

Dit deden we in opdracht van Mozaiek0318 in Veenendaal. Zo’n vijf jaar geleden werd deze gemeente gesticht en inmiddels bezoeken ieder weekend zo’n drieduizend mensen de diensten. Toen de gemeente hard begon te groeien, werd er drie jaar geleden een systeem voor kleine groepen ontwikkelt. De voorgangers van de gemeente vonden het tijd om dit systeem nu eens te evalueren. En deels terecht, kunnen we nu concluderen.

Daarbij hebben we allereerst gekeken naar de doelen die de kleine groepen binnen Mozaiek0318 behoren te dienen. Die waren samen te vatten in twee termen: persoonlijke ontmoeting en geloofsverdieping. Onze hoofdvraag was logischerwijs (al hebben we die drie keer herschreven…) dan ook: Hoe kan Mozaiek0318 kleine groepen gebruiken om ervoor te zorgen dat er wordt voorzien in de behoefte van persoonlijke ontmoeting en geloofsverdieping in een sterk groeiende kerk?

Om te beginnen hebben we door een gemeentebreed survey-onderzoek gepeild hoe groot de behoefte aan geloofsverdieping en persoonlijke ontmoeting eigenlijk is binnen de kerk. Is die er wel? Het antwoord luidt: ja. Vervolgens hebben we gekeken of die behoefte ook bevredigd wordt binnen de huidige structuur. Het antwoord luidt: grotendeels. Het woord zegt het al, voor het grootste gedeelte wel. Wat natuurlijk een mooie opsteker is voor de gemeente. Maar toch, ook voor een deel niet. Dat geeft ons de ruimte om verder te onderzoeken wat er verbetert zou kunnen worden.

Allereerst vinden we dat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Wat overigens voor elk facet van een evangelische megakerk geldt: durf eens bij de buren te kijken. Dat hebben we dan ook gedaan. We hebben heel doelbewust een aantal gemeenten geselecteerd die vergelijkbaar zijn met Mozaiek0318. Dat wil zeggen: ook een megakerk (minimaal tweeduizend bezoekers per weekend) en behorend tot de evangelische stroming.

We hebben het als zeer bijzonder ervaren dat we binnen al deze kerken een blik in de keuken hebben gekregen. Van openhartige gesprekken met het leiderschap, tot inzicht in de interne visiedocumenten. Daarin hebben we gekeken welke waarden de kerken belangrijk vinden, welke daarvan overeen komen met elkaar of juist welke uniek zijn. We kunnen concluderen dat een term als kringenmoeheid eigenlijk bij iedere gemeente speelt, ongeacht het plan van aanpak. Toch hebben we een aantal nuttige tips mee kunnen nemen, waarbij we gekeken hebben of ze passen binnen de visie en cultuur van Mozaiek0318. Deels hebben we dat geprobeerd in te vullen, en deels leggen we daarin een vraag neer bij het leiderschap van Mozaiek0318.

Waar zou een GPW afstudeeronderzoek zijn zonder theologische verdieping? De zoektocht naar goede literatuur over de Bijbelse basis van kleine groepen in de kerk was nog knap ingewikkeld. Toch hebben we een aantal interesse Bijbelse lijnen kunnen pakken en gekeken hoe we die op Mozaiek0318 kunnen toepassen.

Bill Donahue speelde een grote rol in de rest van het literatuuronderzoek. Hij is tweemaal gepromoveerd, schreef meerdere boeken over kleine groepen en heeft als eindverantwoordelijke voor de kleine groepen binnen Willow Creek Church ook ervaring, specifiek binnen een evangelische megakerk.

We onderzochten de zeven meest voorkomende valkuilen voor kleine groepen in grote kerken. Die legden we naast de huidige situatie binnen Mozaiek0318, om te kijken in welke valkuilen Mozaiek0318 valt of dreigt te stappen, en welke valkuilen juist vakkundig worden ontweken.

Uiteindelijk hebben we alle gegevens naast elkaar gelegd en het survey-onderzoek, het landelijke onderzoek en de literatuur een robbertje met elkaar laten vechten. Daaruit kunnen we concluderen dat Mozaiek0318 vooral op het gebied van leiderschap nog stappen te zetten heeft. En dat het herschrijven van de visie op kleine groepen ook zeker geen kwaad zou kunnen.

Maar ook, dat de gemeente nu al zeer tevreden is over het kleine groepen. En bovenal, dat de leden van de gemeente ervaren mensen echt te leren kennen, en geestelijke te groeien. En hoe kun je een grote kerk klein maken? Door ervoor te zorgen dat je elkaar kent en samen groeit.

 

Één reactie op “Hoe je een megakerk klein maakt; kleine groepen in grote kerken.”

  • Krista Vreugdenhil

    Hey Geert & Floris! Leuk om te lezen over jullie afstudeeronderzoek, heel interessant!
    En nu ook afgestudeerd dus, gefeliciteerd 🙂 Groetjes,

    Beantwoorden

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *