Auteur: Cees Stavleu, docent academie Theologie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe laatste jaren hoor ik steeds vaker dat mensen uit evangelische en reformatorische gemeenten een wat ongewone weg nemen: ze sluiten zich bij katholieke of oosters-orthodoxe kerken. Ik heb hier een dubbel gevoel bij. Als protestant in hart en nieren voel ik hierbij aan de kant afstand en onbegrip. Aan de andere kant kan ik me er iets bij voorstellen. Zeker wanneer ik met deze mensen praat. Ze geven aan dat ze iets hebben met de eucharistie als centrum van de eredienst. Ze raken overweldigd door het mysterie van het omzetten van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus. Dit geheimenis komt diep bij hen binnen en geeft hen een intense Godservaring. Zo iets indringends hebben ze niet meegemaakt in de jaren dat ze evangelische en reformatorische erediensten bezochten.

In dit verband wil ik niet ingaan op de dogmatische vraag betreffende de waarde van de eucharistie. Wat mij in dit verband intrigeert is wat wij in de protestantse eredienst nalaten, waardoor mensen hun heil in andere tradities zoeken. Binnen de kerken van de reformatie (en dit zijn zowel de reformatorischen als de evangelischen!) staat niet de eucharistie, maar de woordverkondiging in het middelpunt. Noordmans omschreef de prediking ooit als de incarnatie van het Woord. Daar wordt het mysterie van de vleeswording van Christus, als het goed is, op een zodanige wijze verkondigd dat mensen erdoor overweldigd raken en bereid zijn anders te leven. Wanneer ik luister naar preken in onze kringen, beleef ik de openbaring van God niet altijd. Dit kan te maken hebben met mijzelf, maar daarmee is niet alles gezegd. Soms constateer ik dat predikers niet in staat zijn een tekst goed uit te leggen of onvoldoende het vermogen hebben ontwikkeld een tekst te verbinden met onze werkelijkheid. Een preek is dan exegetisch en pastoraal zwak. Wat ik het meeste mis is de verkondiging van de gekruisigde en opgestane Christus. Soms verwordt een preek tot een stuk entertainment of een rationeel betoog over hoe je moet leven. Als je dat wilt horen, kan je volgens mij beter naar een optreden van een cabaretier of een lezing van psycholoog toegaan. De prediker moet volgens mij weer leren waarom het gaat: de verkondiging van Christus vanuit de tekst en gericht op het hart en hoofd van de hoorder. Het moet gaan om verkondiging van Jezus die harten in vuur en vlam zet. Ik hoop op nieuwe bezinning rond deze thematiek.

2 reacties op “Het manco van onze preken?!

 • Lennard

  Scherp verwoord! Zou het in ere herstellen van Expository Preaching hierin kunnen helpen, gericht op het present stellen van Christus in de prediking?

  Beantwoorden
 • LT

  Dit klinkt wel leuk, maar een van de problemen zit hem ook hier in: “Wat ik het meeste mis is de verkondiging van de gekruisigde en opgestane Christus.”

  De gekruisigde Heer is het probleem niet, wel de opgestane, in de zin van: hoe moet je je dat voorstellen? Wat is daar dan gebeurd? De Evangeliën maken het er niet eenvoudiger op, want die zijn ook niet echt helder op dit punt.
  Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het kerstverhaal: God wordt mens in een kind? Hoe dan? Dat kan toch helemaal niet? Is het sowieso echt gebeurd of zijn het mooie verhalen, die later deels zijn bedacht, deels verteld om het onverklaarbare te kunnen duiden?

  Het punt zit hem dan in de rationele aanvaardbaarheid. Je krijgt de opdracht om ook te geloven met heel je verstand, maar dat is in onze wetenschappelijke tijd, waarin het gaat om bewijs, verdraaid lastig.
  In de protestantse traditie staat de ratio hoog aangeschreven, maar dat levert dus ook problemen op. Ontsnappen in de mystieke beleving van andere tradities is dan een oplossing.

  Beantwoorden

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *