Auteur: Nico Belo, MT-lid en docent Gemeenteopbouw bij de Academie Theologie

Gemeenteopbouw ondanks secularisatie? Ik heb de neiging om de titel te veranderen. Juist door secularisatie worden gemeenten gedwongen na te denken over gemeente-zijn in deze tijd. De kerk is in 2013 niet meer vanzelfsprekend. Kerken lopen nog steeds leeg en zijn niet meer een machtsfactor van betekenis. Soms worden gemeenten zo klein dat ze niet meer kunnen overleven. Deze situatie is niet meer te negeren. Secularisatie dwingt ons om systematisch na te denken over de kerk in de toekomst. Hoe kan de gemeente vandaag en morgen vitaal zijn?

Secularisatie
Secularisatie is een containerbegrip. Globaal bedoelen we het proces waarin het dagelijkse leven los van de kerk komt te staan. Los van de kerk heeft als risico los van God leven. Toch beseffen mensen dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat wil nog niet zeggen dat ze God zoeken. Via gemeenteopbouw worden we uitgedaagd ‘de klok van de gemeente’ niet achter of voor te laten lopen, maar  als gemeente ‘op tijd’ te zijn.

Maakbaar?
Een gemeente is toch niet maakbaar? De opbouw van de gemeente moet je toch over laten aan God, specifieker aan de Heilige Geest? Ik ben van mening dat hier een oneigenlijke tegenstelling wordt gecreëerd. Een tegenstelling die ervoor zorgt dat mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen. ’t Is waar: de gemeente is van onze Here Jezus Christus. Door de Geest van God wordt de gemeente gebouwd. De Heilige Geest schakelt hierbij mensen met hun verstand en gaven in. Als het gaat om een vitale gemeente in deze tijd, worden we geroepen veel van God en Zijn Geest te verwachten en vervolgens alles wat in ons vermogen ligt in zetten voor de opbouw van de gemeente.  

Routekaart
In een snel veranderende samenleving, die uiteen valt in allerlei deellevens (werk, vrije tijd, sport, economie, enz) is er bij mensen behoefte aan samenhang. Men zoekt zin en rust. Een christelijke gemeente kan hierbij een rol van betekenis vervullen. Maar hoe voorkom je dat de agenda van de kerk alleen bepaald wordt door de behoeften van de mensen? Hoe voorkom je dat de kerk een christelijke soos wordt? Voor gemeenteopbouw hebben we een routekaart, met een startsituatie en een doel.

Startsituatie
Voor de opbouw van de gemeente is een heldere identiteit van de gemeente noodzakelijk. In de gemeente heeft Jezus Christus het voor ‘t zeggen. Onze gedachten, wensen, gewoonten, tradities toetsen we aan zijn Woord. In ons doen en laten, in ons samenleven zijn we een contrast-gemeenschap. Ons leven wordt niet bepaald door geld, seks en macht. Maar door delen, liefhebben en dienen. 

Doel
Het doel van gemeenteopbouw is een vitale en aantrekkelijke gemeente. Vitaal en aantrekkelijk omdat gemeenteleden door een levende relatie met onze Heiland meer en meer Zijn beeld vertonen. We groeien in verbondenheid met God, met de mensen in deze samenleving en met elkaar. Zo dragen we vrucht en verheerlijken God, onze Vader.

Kruispunten
Op de routekaart komen we kruispunten tegen. Welke kant kiezen we dan? Waarom slaan we die weg in? Daarover meer op donderdagavond 16 mei 2013, om 19.30 uur in de CHE. Klik hier voor meer informatie.

[In de cyclys ‘De kerk leeft!’, georganiseerd door de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond, houdt Nico Belo, docent Gemeenteopbouw van de CHE-Theologie op donderdag 16 mei 2013 een lezing over ‘Gemeenteopbouw ondanks secularisatie?’. Na de mooie verhalen over de idealen van gemeente-zijn in de lezingencyclus tot nu toe probeert hij de verbinding te maken tussen ideaal en werkelijkheid.]

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *