Auteur Hans van Veldhuijzen schreef een blog n.a.v. zijn afstudeeronderzoek. In opdracht van een inloophuis in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn heeft Hans van Veldhuijzen zich beziggehouden met de vraag hoe dit inloophuis het contact kan aangaan en het geloofsgesprek kan voeren met de Turks-Nederlandse gemeenschap in Leidsche Rijn.

Samenvatting: 
Vroeger leefden er in Turkije christenen. Er waren zelfs christelijke gemeenten. Helaas is de situatie daar nu anders. Tegelijk hebben wij als christenen in het ‘vrije westen’ een schuld naar hen toe. Wij lezen de brieven van Christus aan bijvoorbeeld Efeze, Sardes, maar hoe staat het met onze plicht ten opzichte van de mensen uit dit land? Deze blog wil oproepen om de schat van het Evangelie ‘terug te geven’ aan de inwoners van Turkije die in Nederland zijn komen wonen.  

Blogtekst 
“Efeze, Smyrna, Pergamon, Thyateira, Sardes, Filadelfia en Laodikeia.” In mijn gedachten zie ik iemand vragend kijken bij het horen van deze namen. Een oplettende lezer zou kunnen zeggen: “Dat zijn plaatsen uit Turkije”. Een lezer(es) met een christelijke achtergrond zou kunnen zeggen: “Dat zijn de namen van de zeven gemeente uit het Bijbelboek Openbaringen”. Deze  zeven gemeenten liggen in het huidige Turkije. De brieven van Paulus en ook van Johannes waren voor een deel dus bestemd voor mensen uit het huidige Turkije. Hier wil ik verder op ingaan.  

Evangelie teruggeven 
In de eerste eeuwen na Christus waren er binnen Turkije christelijke gemeenschappen. De apostel Paulus, die zelf van Turkse komaf geweest kan zijn, heeft samen met zijn medewerkers het Evangelie verkondigd in delen van dit grote land. Later werd Efeze de standplaats van de apostel Johannes. Hoe confronterend is het dat er momenteel zowel in Turkije als binnen de Nederlands-Turkse gemeenschap zo weinig christenen zijn! Daarom deze blog met als oproep: Laten we als Nederlandse christenen, het Evangelie weer teruggeven aan de Nederlands-Turkse medemensen! 

Bewustwording 
Graag roep ik mijn broeders en zusters op om bewust te zijn van de nood die er is onder Turken in Nederland. Een aantal jaar geleden kwam er een grote groep vluchtelingen uit Syrië. Deze vluchtelingen werden door kerkmensen hartelijk ontvangen. En laat ik nogmaals benadrukken dat het goed is dat deze mensen hartelijk worden ontvangen! Maar, hoe zit het met de verkondiging van het Evangelie aan “de vreemdeling binnen onze poorten?” Turkse en Marokkaanse gastarbeiders zijn hier in de jaren zestig en zeventig komen wonen. Soms met de gedachte om na een aantal jaren in Nederland gewerkt te hebben, weer terug te keren naar hun moederland Turkije. Maar voor velen liep het anders. Onze jongeren zitten nu met de kleinkinderen van deze gastarbeiders op (hoge)scholen, voetballen met hen en voeren samen met hen werkzaamheden uit. 

Oproep 
Daarom de oproep: Schatgevers gezocht! Mensen die het Evangelie willen delen met daden en woorden. Er worden mensen gezocht die onder de Nederlands-Turkse mensen willen wonen, maar (waarschijnlijk) nauwelijks of niet bekend zijn met het Evangelie van Gods genade in Christus Jezus. 

Het doel van dit alles is: “Opdat Zijn Huis vol worde”  

Voor meer informatie en toerusting, kunt u terecht bij Stichting Evangelie & Moslims. Deze stichting is te bereiken op het emailadres: info@evangelie-moslims.nl  

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *