Gebedshuizen bezoeken met leerlingen: waardevol of waardeloos?

Auteur Emile van Velzen

Alleen in de klas?

De klas is voor leerlingen een goede en veilige plek om te leren over en van de verschillende religies. De plek waar religie zich afspeelt, te zien en te ervaren is bevindt zich echter buiten het klaslokaal en de school. We hebben het natuurlijk over het gebedshuis. Waarom blijven we dan met z’n allen in het klaslokaal hangen terwijl er buiten de school zulke leerzame plekken zijn. Wat zou het een mooie toevoeging zijn om de lessen in de klas te verrijken en verdiepen met een bezoek aan deze gebedshuizen.

Mijn ervaring

Ik heb dit meerdere jaren met zeer veel plezier gedaan via Stichting VRR die de bezoeken zeer goed organiseert in Rotterdam. Via hun ben ik met de leerlingen in meerder interessante gebedshuizen geweest waar mooie dingen te zien waren en interessante dingen vertelt werden. Dit waren voor leerlingen en begeleiders altijd mooie en waardevolle ervaringen. Op een andere school heb ik het zelf georganiseerd waarbij de leerlingen zelfstandig een kerkdienst bijgewoond hebben

Leuke ervaring of meer dan dat?

Het zijn leuke excursies die bij de meeste leerlingen positief ontvangen worden en die ze vaak nog lang herinneren. Maar leren ze er ook echt wat van. Heeft het ook echt invloed op hun beeld wat ze van de religie hebben? Dit is niet eenvoudig meetbaar want het gaat verder dan alleen maar reproduceerbare kennis. Dit vroeg om een gedegen onderbouwing en dus om een onderzoek. De toegevoegde waarde van de bezoeken onderzoeken met als doel inzicht te krijgen of het religieuze beeld dat leerlingen van een religie hebben verandert. 

Wat heeft het opgeleverd?

Het onderzoek is uitgevoerd op twee scholen. De ene school heeft met de leerlingen drie gebedshuizen bezocht. Deze bezoeken werden georganiseerd door de stichting VRR. Hier was uit de verslagen van de leerlingen te lezen dat bij de meeste hun beeld door het bezoek is verandert. Ze hebben vooral op cognitief gebied geleerd en minder op affectief en sociaal gebied. Hun zintuigen werden veel aangesproken wat ook voor leren zorgde. Bij de andere school hebben de leerlingen zelfstandig een kerkdienst bezocht. Uit de verslagen van deze leerlingen was te lezen dat bij ongeveer de helft hun beeld verandert was. Dit gebeurde redelijk gelijkmatig op cognitief, affectief en sociaal gebied. De leerlingen hadden met hun zintuigen nauwelijks nieuwe ervaring opgedaan.

NB: Meer weten over dit onderzoek?

Mail: emilemarieke@tele2.nl

Linkedin: Emile van Velzen | LinkedIn

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *