Auteur: Marjolein Smink – van den Berg, n.a.v. afstudeeronderzoek ‘Focus op Evangelisch onderwijs’.

Focus op Evangelisch onderwijs

Evangelisch onderwijs is ontstaan vanuit een verlangen, om Marjolein Smink-vande Bergbijbelgetrouw onderwijs te ontwikkelen, zó, dat leerlingen midden in de samenleving, op de plaats die God hen geeft, herkenbaar zullen zijn als leerlingen en volgelingen van Jezus, ieder met zijn of haar eigen talenten.
De Passie begeleidt met dit evangelisch Bijbelgetrouw onderwijs van hoge kwaliteit, leerlingen op weg naar hun bestemming in het koninkrijk van God, waaronder die als student aan een goed gekozen vervolgopleiding, als betrokken burger in de Nederlandse samenleving en als bewuste christen die een betekenisvolle plek inneemt in de wereld om hem of haar heen. Maar hoe geef je vorm aan dit onderliggend statement in je dagelijks onderwijs, naast de dagopeningen, de vieringen en de projectweken? Hoe kan deze geprofileerde identiteit bewust en expliciet doorwerken in de pedagogische en onderwijskundige praktijk? Wat hebben docenten op de evangelisch-Bijbelgetrouwe school De Passie nodig, om deze identiteit en missie te kunnen implementeren in de dagelijkse onderwijspraktijk?
Deze vragen beantwoord ik in mijn onderzoek onder docenten op De Passie in Wierden.

Ik focus op vier elementen in de uitvoering van de missie van De Passie:
1. visie en missie (focus on ideals)
2. pedagogische uitvoering van de missie (focus on personality – heart)
3. christelijke liturgieën (focus on embodiment – hands), en tenslotte
4. de onderwijskundige uitvoering van de missie (focus on worldview – head). Omdat blijkt dat docenten niet eenduidig kunnen aangeven, wát de evangelische identiteit inhoudt, pleit ik voor een training voor (nieuwe) docenten hóe ze deze identiteit in hun lespraktijk en pedagogiek kunnen vormgeven.

In een ‘Persoonlijk identiteitsbewijs’ voor zowel docenten als leerlingen, kunnen, in een meerjarige cyclus, ontwikkelpunten besproken en opgenomen worden. Zo hebben leerlingen bij het verlaten van de school een geloofs-groei-document in handen, en worden docenten structureel verantwoordelijk gehouden en uitgedaagd, na te denken over de gezamenlijke missie.

De pedagogiek van een christelijke educatie vraagt om leerlingen te doen laten verlangen naar een leven zoals God het bedoeld heeft. Het verhaal van het evangelie moet daarom zo diep in ons geworteld zijn, dat het ook in ons onbewuste, spontane handelen doorwerkt. Christelijke waarden (duidelijk benoemd!) moeten geïnternaliseerd worden, in ons karakter verweven, door oefening en imitatie. Docenten blijken hierin een belangrijk voorbeeld voor leerlingen.

Er kan een wanverhouding ontstaan tussen het christelijk ‘frame’ van de school en de werkelijke klassensituatie. Ik bepleit een onderwijskundige uitvoering, waarbij de christen-docent zijn professie als roeping ziet, en continue zoekt naar wegen om het verlangen en de verbeelding hoe je leerlingen als discipel vormt, in zijn vak vorm te geven.
In ieder vak en in elke vaksectie, zijn mogelijkheden om de evangelische identiteit een plek te geven in het curriculum. Het vraagt om een ‘anders kijken’ naar je vak, en om een significante betrokkenheid van de docent. Het is meer dan alleen enthousiasme of liefde voor het lesgeven, meer dan het aanleren van christelijke ideeën en een christelijk perspectief op de gegeven lesstof, het vraagt om een vorm van lesgeven die resoneert hoe God in Christus met mensen omgaat.

http://www.whatiflearning.com/ http://www.ienknetwerk.nl/V2X/
http://pcce.tftshare.ca/home

Marjolein Smink – van den Berg
Marsmink65@gmail.com

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *