Dr. Jan Marten Praamsma
Dr. Jan Marten Praamsma

Auteur: dr. Jan Marten Praamsma, docent en lid van lectoraatskring bij Theologie Ede. 

De 6e editie van het rapport ‘God in Nederland’ heeft – net als de voorgaande edities – niet veel goeds in petto voor kerk en christendom in onze samenleving. De achtereenvolgende onderzoeken naar kerk en kerkelijkheid in Nederland laten onmiskenbaar een dalende lijn zien. Toch is de publicatie van het onderzoek over de periode 2006-2016 anders dan de vorige uitgaven in de reeks. Niet zozeer omdat de onheilstijding minder heftig zou zijn. De kerkgang loopt nog steeds terug en opnieuw voelen minder mensen voelen zich verbonden met het christelijk geloofsgoed. Maar de reacties op het rapport zijn dit keer beslist anders van toon en strekking.

Zo laat Joep de Hart – religie-onderzoeker bij het Sociaal-Cultureel Planbureau – in de Volkskrant een nieuw geluid horen als hij schrijft: ‘We zullen de kerken vreselijk gaan missen’. Omgekeerd schrijft PKN-scriba Arjan Plaisier – opnieuw één van de grote verliezers volgens het onderzoek – in zijn blog van 15 maart dat hij niet erg onder de indruk is van de nieuwe cijfers. De trends – zo schrijft hij – zijn al lang bekend en de kerk is zich van haar veranderde positie in de samenleving maar al te goed bewust. De bakens worden verzet. Eigenlijk is het weer net als vroeger: De kerk in een wereld vol heidendom. Dat brengt de kerk terug bij de basics: de betekenis van het Evangelie voor ons leven en samenleven. En daarmee zijn we de angst voor de krimp eigenlijk wel voorbij.

Dat het in de blog van Plaisier niet gaat om de goed bedoelde pep-talk van een manager-met-oogkleppen die tegen beter weten in toch in de zaak blijft geloven, blijkt uit het boek ‘Grensgangers’ dat binnenkort verschijnt bij uitgeverij Kok en wordt gepresenteerd op de Christelijke Hogeschool Ede. In het boek beschrijft een groot aantal auteurs, die werkzaam zijn in de volle breedte van de kerk en overal waar de kerk in onze samenleving present is, hoe de plaats van kerk en geloof in onze samenleving inderdaad verandert in de richting die Plaisier schetst. Back-to-the-basics is een beweging die door tal van professionals binnen het buiten het kerkelijk erf wordt gesignaleerd. Het opnieuw bevragen van de bronnen op hun betekenis voor het leven en samenleven van mensen in deze tijd.

Maar tegelijk laat zich ook een nieuwe gerichtheid op de samenleving zien. Het lijkt of een vernieuwd zelfbewustzijn leidt tot een vernieuwde aandacht voor wat er in de wereld speelt en gebeurt. De eigentijdse gelovige is steeds meer een grensganger: pendelend tussen geloof en samenleving, zonder in één van beide te blijven hangen.

Het zijn bemoedigende verhalen om te lezen. Inderdaad, we zijn de tijd van zorgen over kerkverlating in feite wel voorbij. We leven in de uitdagende tijd van het ontwikkelen van een vernieuwde kerk in een veranderde context. Het zoeken naar de betekenis van kerk en Evangelie in een wereld vol heidenen is de uitdaging waarop het boek ‘grensgangers’ het begin van een antwoord wil zijn.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *