Auteurs: Hans Mouthaan en Cor Burggraaf. Blog naar aanleiding van hun afstudeeronderzoek: ‘Thuis als leerling in de gemeente, verricht in opdracht van de kerkenraad van de Hervormde gemeente in Bleskensgraaf.

kerk
… ‘goeie’ grond en altijd genoeg water’….

Een praatje bij een plaatje… De beide ingrediënten in het praatje onder het plaatje, maken dat alles aan de buitenkant van dit kerkgebouw groeit en bloeit. Als studenten Godsdienst Pastoraal Werk aan de CHE zijn we uiteraard ook geïnteresseerd in de situatie aan de binnenkant van dit fraaie kerkgebouw. Wij zijn in gesprek gegaan met enkele broeders van de kerkenraad. (de jeugdouderlingen) Zij willen graag werken aan een situatie dat er in Bleskensgraaf een goede geestelijke voedingsbodem is die ervoor zorgt dat de gemeente zal groeien en bloeien. Zo kan ze werkelijk gemeente van Christus zijn, gefundeerd in het Woord. Daarom klinkt hier al eeuwen het evangelie en wordt mensen de weg gewezen. Dat is een hele opgave. Om hieraan op een goede manier leiding aan te kunnen geven, hebben zij ons gevraagd een onderzoek te doen rondom deze thematiek.

Wij krijgen een onderzoeksvraag waar wij mee aan de slag gegaan zijn, om dienstbaar te kunnen zijn aan het verlangen van de kerkenraad om de goede weg te wijzen. De vraag die we van onze opdrachtgever krijgen is:

‘Hoe kan de kerkenraad jonge ouders ondersteunen in de geloofsopvoeding van hun kinderen?’

Met deze vraag zijn wij aan de slag gegaan. Wij onderzochten literatuur, lazen veel woorden en het Woord. Dit omdat het om ‘kennen’ gaat waar het verstand niet het laatste woord heeft, maar het hart. En omdat er Iemand in deze wereld is geweest Die ooit zei: ‘Onderzoek de Schriften.’ Wat hebben wij als onderzoekers geproefd, gehoord en gezien aan de oevers van de Graaf? Een kerkenraad die zichzelf moedige vragen stelt. En bereid is om samen met ons als onderzoekers constructief overleg te voeren.

Daarnaast hebben we vier prachtige avonden gehad met jonge ouders die graag met elkaar spreken over het geloof en de opvoeding van hun kinderen. We hebben ontdekt dat er aan twee kanten een verlangen is, aan de kant van de kerkenraad om jonge ouders te kunnen ondersteunen bij geloofs-opvoeding en bij de ouders om over deze dingen met elkaar te kunnen spreken. Dat vormt een goede aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan om zo tot een gezamenlijk plan te komen.
Wij hebben in onze aanbevelingen onderstreept dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Op hoop van zegen een levende gemeente te zijn. Een gemeente, jong en oud(er), die God kent, in Jezus Christus gelooft, Zijn stem gehoorzaamt, en daarom een van liefde kloppend hart heeft voor allen die midden in het ‘groene hart’ van Zuid-Holland wonen.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *