Een emotioneel verhaal in de godsdienstles

Auteur van deze blog: Jacko Holtland, in het kader van een afstudeeronderzoek Master Godsdienst- Levensbeschouwing aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Tijdens enkele stageperioden op verschillende scholen hoorde ik van de docenten Godsdienst dat de motivatie van de leerlingen voor de inhoud van de lessen wel beter zou kunnen. Dat idee kreeg ik zelf ook. Sommige leerlingen geven er uiting aan door te zeggen, dat de cijfers voor Godsdienst toch niet meetellen voor overgaan of examen. Anderen dat het hen gewoon niet boeit.
Zou een persoonlijk emotioneel geladen ervaringsverhaal in de les kunnen helpen?
Kijken we om ons heen in de samenleving dan valt te merken dat persoonlijk emotioneel geladen ervaringsverhalen gebruikt worden om een boodschap over te brengen, interesse van mensen te wekken, of tot een handeling aan te moedigen. Persoonlijk emotioneel geladen ervaringsverhalen doen het goed in deze tijd.  Je komt het tegen in tv- programma’s, zoals ‘Ik vertrek’, en ook in reclameboodschappen.  De meestal wel bekende DELA-reclame is een voorbeeld.
Zouden dergelijke verhalen ook leerlingen kunnen motiveren voor de inhoud van lessen Godsdienst?
De onderzoeksvraag werd:

Welke invloed heeft een persoonlijk emotioneel geladen ervaringsverhaal op de motivatie van VWO-5-leerlingen voor de inhoud van de godsdienstles?

Literatuuronderzoek geeft steun aan deze onderzoeksvraag. De ontwikkeling van hersenen tijdens de adolescentie biedt meer kansen voor emotioneel geladen informatie.  Daarbij komt dat de samenleving door allerlei ontwikkelingen gericht is op emotionele en persoonlijke beleving.
En, zeker ook belangrijk is dat motivatie kan toenemen, als aan een aantal behoeften wordt voldaan, zo blijkt uit onderzoeken.

Tijdens een aantal lessen in twee klassen heb ik persoonlijk emotioneel geladen ervaringsverhalen ingevoegd. In een controlegroep liet ik het juist achterwege.
Uiteindelijk kan ik niet zeggen dat de motivatie gepiekt heeft, ten gevolge van de persoonlijk emotioneel geladen ervaringsverhalen. Dat zou ook geen realistische verwachting zijn.
Wel wijst het in de richting van een geringe motivatietoename. En sowieso vinden leerlingen de lessen er een stuk leuker van worden.
En dat is ook al een mooie emotie.

Een persoonlijk emotioneel geladen ervaringsverhaal kan goed ingezet wordt om leerlingen gemotiveerder te maken voor de inhoud van de les. Alle beetjes helpen.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *