Auteur Emmy van Oussoren n.a.v. afstudeeronderzoek ‘Betekenis en invloed van de ‘Week van gebed’ voor de samenleving van Dordrecht’.

Over Gods missie, voorbede en wat jij daarin kunt betekenen!Emmy Oussorden

De kerkklok luidt!

Tijdens mijn onderzoek naar de ‘Week van gebed’ in Dordrecht was er een betekenisvol moment. Een zestigtal christenen uit verschillende kerken is in de Grote Kerk bijeen voor een afsluitende oecumenische gebedsviering. Bij de inzet van het ‘Onze Vader’ begint traditiegetrouw de kleine kerkklok te luiden. Een uitnodiging om mee te bidden als je niet aanwezig kunt zijn. Daarnaast beseft de bidder: ik bid niet alleen, maar samen! Zal ‘de samenleving’ de betekenis hiervan doorgronden? Een gebed van aanbidding, verlangen naar heelheid, eenheid, gerechtigheid, shalom. Een gebed dat de Bijbelse missie beoogt: Uw koninkrijk kome!

Beweging van gebed

Bidden; antwoordend spreken met God, omdat Hij het initiatief heeft genomen. Het is een mysterie waarvan de betekenis en invloed in onze Westerse cultuur niet meer verwacht lijkt te worden. Het is wonderlijk hoe God gebeden te binnen brengt en uitwerkt door ons heen. Door samen met anderen te bidden voor de wijk ben ik betrokken geraakt bij de stad. Samen in eenheid bidden is inspirerend en schept verbinding. Ik heb leren kijken vanuit Gods perspectief en leren meebewegen met Zijn Geest. Ik ben overtuigd geraakt van het belang van voorbede bij Gods missie en welke positie wij, als geliefde kinderen van de Vader, daarbij hebben ontvangen.

Geroepen om tot zegen te zijn

Wij zijn allemaal geroepen om tot zegen te zijn voor de volken, voor de mensen om ons heen. Dat start met priesterlijke voorbede voor onze samenleving. Biddend vrede zoeken voor de stad en haar inwoners. Een krachtig missionair gebed vanuit het verlangen dat alle volken Gods naam leren kennen en ontzag zullen tonen. Samen bidden met christenen uit verschillende kerken draagt mijns inziens bij aan geloofwaardigheid van het evangelie. Onze voorbede doet ertoe! De opbrengst en effect van ons gebed voor de samenleving is moeilijk meetbaar en niet altijd aantoonbaar maar wel zichtbaar als onze ogen ervoor open gaan!

Vijf concrete tips voor de ‘Week van gebed’ in 2018

  1. Luid de klok: maak breed bekend in iedere wijk dat er een ‘Week van gebed’ is en onderwijs het belang van voorbede.
  2. Betrek de wijk in haar volle breedte bij de gebedsavond. Vraag gebedsintenties aan inwoners en instanties in de wijk. Zoek samenwerking met andere kerken/christenen in de buurt.
  3. Nodig ‘werkers’ in de wijk uit (ook niet-christenen) om te vertellen over actuele zaken die spelen in de buurt/stad en bid voor hen en deze situaties.
  4. Kies voor variatie in gebedsvormen zoals stil gebed, kring- of formuliergebed. Wees creatief en schep ruimte voor diverse (interculturele) tradities.
  5. Laat je verrassen en verwacht dat God je laat zien waar je tot zegen kunt zijn. Je handen gevouwen en je handen uit de mouwen; meewerkend aan Gods nieuwe wereld!

Meer inspiratie opdoen voor week van gebed: www.weekvangebed.nl

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *