Auteur: Sander Janse n.a.v. zijn afstudeeronderzoek “Toerusting van ambtsdragers” Sander Janse

Daar sta je dan…   Geroepen door God, en daarin bevestigd door de gemeente, treed je een, voor jou, nieuwe wereld in. Een wereld met een eigen cultuur en structuur. Een wereld met allerlei woorden en begrippen die je wellicht wel eens hebt gehoord, maar waar je niet helemaal, of helemaal niet, van weet wat ze inhouden. Wat wordt van je verwacht en hoe pak je het aan? En hoe ga je om met zaken waar je jezelf nog nooit mee bezig hebt gehouden?

Hoe?

Een aantal vragen die nieuwe ambtsdragers kunnen hebben, maar ook ambtsdragers die al langer in de gemeente werkzaam zijn. Het toont iets van de onzekerheid die er kan zijn over hoe het werk in de gemeente kan worden opgepakt en uitgevoerd.

Toerusten

Dit onderzoek richt zich op toerusting van ambtsdragers, specifieker op toerusting van wijkouderlingen. In dit onderzoek wordt toerusting gerelateerd aan de visie op het ambt. Daarbij is er een beknopte beschrijving van de geschiedenis van het ambt en de hedendaagse visie op het ambt opgenomen. Verder wordt deze verbonden aan drie taken die, naar de kerkorde van de PKN, bij het ambt van ouderling horen. Dat zijn: herderlijke zorg, dienen in vergaderingen en toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale taak en haar missionaire roeping.

Gereedschap

Aan de opdrachtgever zijn concrete aanbevelingen gedaan, zijn praktische tools aangereikt.

Voor wie?

Een boeiend, leerzaam en constructief onderzoek waarvan de aanbevelingen, naar mijn mening,   evenzo richtinggevend kunnen zijn voor andere gemeenten van welke denominatie dan ook.        Uitkomsten van het onderzoek hebben verband met takenpakketten van de andere ambten in de kerk; er sprake is van overlap van werkvelden. Resultaten van het onderzoek hebben deels ook relevantie voor de wijze van toerusting van hen. Aanbevelingen kunnen qua proces en, met wat aanpassingen, qua inhoud, ook voor hen gelden.

Een tipje van de sluier:

De kerkenraad is geen uitvoerende groep, zij faciliteert en delegeert. Zij schakelt gemeenteleden in en dirigeert de charismata die aan de gemeente geschonken zijn.

Info?

Het onderzoek is niet openbaar beschikbaar, voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met: sanderjanse2@gmail.com

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *