Tony CampoloTony Campolo is emeritus hoogleraar sociologie aan de Eastern University in Pennsylvania (USA), baptistenpredikant en oprichter en voorzitter van de Evangelical Association for the Promotion of Education. Hij schreef meer dan 35 boeken en is medeoprichter van ‘Red Letter Christians’. Campolo spreekt 23 april a.s. op het CHE-symposium over ‘Spirituele vorming in de praktijk’.

Als kind al was Campolo gegrepen door de wetenschap. ‘Mijn favoriete onderwerp was astronomie. Met de bouw van een vrij geavanceerde telescoop won ik zelfs de tweede prijs in de National Science Fair. De astronomie wakkerde mijn interesse voor Einstein aan. Ik heb me er met de jaren op toegelegd Einsteins fysica en mijn christelijk geloof te integreren. Mijn wetenschappelijke verkenningen hebben veel bijgedragen aan mijn begrip van de Schrift en theologie. Wat ik in mijn vakgebied heb bereikt is het gevolg van geluk en daar dank ik God elke dag voor. Ik beschouw mezelf niet als iemand met een superieur intellect of bijzondere talenten. Om een goede leraar en spreker te zijn moet ik in mijn beroep harder werken dan veel anderen. Ik compenseer wat ik mis door me intens voor te bereiden.’

‘De belangrijkste ontwikkeling in mijn bediening van de afgelopen tien jaar is de beweging Red Letter Christians. Die daagt jonge mensen over de hele wereld uit serieus te nemen wat in rode letters in de Bijbel staat: de woorden van Jezus zijn in veel Bijbels in het rood gemarkeerd. Wat Christus daarin leert is een radicale levensstijl, die niet alleen levens op individueel niveau verandert, maar ook de samenleving en de cultuur. Dat gaat in tegen de welvarende middenklasselevensstijl die onze westerse wereld kenmerkt. Ik voorzie dat prediking en onderwijs zich toenemend richtten op het stimuleren van mannen en vrouwen om met God mee te werken in de wereld. Christelijke prediking en onderwijs is meer dan mensen in de hemel krijgen. De kerk en christenen moeten zich intens bewust worden van de behoeften van de armen en de onderdrukten van de wereld. Ik doe veel werk voor Compassion International, een organisatie die kinderen in derdewereldlanden helpt een opleiding, voeding, kleding en huisvesting te geven. Meer en meer sprekers zoals ik proberen christenen op microniveau te laten zorgen voor de armen.’

‘Mijn advies aan studenten en professionals is: Waak voor de verleiding van de hedendaagse consumptiemaatschappij en -cultuur. Laat je met je opleiding toerusten om een effectief instrument in sociale verandering te zijn. Laat je voeden in een nieuw leven in Christus en worstel tegen de sociale, economische en politieke structuren die mensen onderdrukken en willen voorkomen dat ze leven vanuit de waarden van het Koninkrijk van God. Een boek dat iedereen zou moeten lezen is Bonhoeffer’s ‘Navolging’. Weinig boeken dagen lezers zo uit, te leven volgens de ‘red letters’ van de Bijbel. Of ik anderen advies kan geven over de beste balans tussen privé en werk? Mijn kinderen zouden met een beschuldigende vinger naar me kunnen wijzen. Ik heb niet zoveel tijd met ze doorgebracht als ik had moeten doen. Ik wou dat ik dat over kon doen. Ik geloof dat het mijn bediening zou hebben verrijkt.’

Dit portret is eerder gepubliceerd in SCHERP, relatiemagazine van de CHE.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *