Het fenomeen: Wasta

Auteur: Bernhard Reitsma is docent bij de academie Theologie aan de CHE en hoogleraar aan de VU voor de bijzondere leerstoel kerk in de context van de islam. In de tijd dat ik in Libanon woonde, ging ik altijd naar hetzelfde benzinestation. Er werkten daar drie arbeidsmigranten. Ze kwamen uit Sri Lanka en de Filipijnen. […]

Meer lezen
Is de Bijbel moreel aanvechtbaar?

Auteur: dr. Jan Hoek Is de Bijbel niet net zon aanvechtbaar en verwerpelijk boek als de Koran van de moslims en andere religieuze geschriften die mensen aanzetten tot geweld? Staan er in het Oude Testament niet veel passages die geweld sanctioneren met een beroep op God? JA Nu religieus geweld telkens fel oplaait, heeft de Bijbel het […]

Meer lezen
Het verborgen boek

Auteur: Bernhard Reitsma is docent bij de academie Theologie aan de CHE en hoogleraar aan de VU voor de bijzondere leerstoel kerk in de context van de islam. Dimitri Verhulst ging vorige week helemaal los op tv in de uitzending bij Jeroen Pauw. Verhulst is een welbespraakt schrijver, rooms-katholiek opgevoed, maar nu ongelovig. Verhulst is […]

Meer lezen
Mijn beloofde land

Auteur: Drs. Nico van der Voet is docent bij de Christelijke Hogeschool Ede Mijn belangstelling voor Israël is gewekt toen ik een jaar of veertien was. Tijdens een catechese-uur vroeg een jongen aan onze predikant: ‘Dominee, hoe weet u nou dat God echt bestaat?’ De predikant keek ons aan, stak een hand in de lucht, wees […]

Meer lezen
Hoop in een verscheurde wereld?

Auteur: Bernhard Reitsma. De auteur is bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met als leeropdracht ”De Kerk in de context van de islam” en senior docent islam en missiologie en projectleider islam aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Ik wilde een column schrijven over de toenemende scheuren en spanningen in Nederland en Europa, […]

Meer lezen
IS toont wel/niet het ware gezicht van de islam

Auteur: Bernhard Reitsma. De auteur is bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met als leeropdracht ”De Kerk in de context van de islam” en senior docent islam en missiologie en projectleider islam aan de Christelijke Hogeschool te Ede.Ja, betoogt Hans Jansen. Dat is niet aan mij, vindt Bernhard Reitsma. Het is niet aan […]

Meer lezen
‘Een participerende kerk is een bloeiende kerk’

Het comfort van de verzorgingsstaat heeft het diaconale bewustzijn van de kerk vertroebeld. “Ze is wat lui geworden”, zeggen CHE-docenten Ad Heystek en Bert Roor. Maar de finale implementatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, begin 2015, biedt perspectief voor revitalisering. “De kerk moet opstaan en z’n plek kiezen in de participatiesamenleving.” Door Felix de Fijter […]

Meer lezen