Verslag symposium “Spirituele vorming in de praktijk”

Door gastblogger Ronald van den Oever, redacteur en ontwikkelaar bij de Evangelische Omroep  en betrokken bij missionair initiatief De Lunch in Ede.

Lauran Tony en René
V.l.n.r. Lauran Bethell, Tony Campolo en René Erwich

Om diverse redenen had ik zin in het symposium. Niet alleen leek het mij boeiend om Tony Campolo te horen spreken. Ook was ik benieuwd naar het gesprek met de andere deelnemers. Door mijn werkzaamheden aan het EO-project Jouw Spiritualiteit en de Spiritualiteitwijzer, had ik christelijke spiritualiteit leren waarderen. Ik was hoopvol en benieuwd of dit symposium mij ook behulpzaam zou zijn voor mijn praktijk in missionair initiatief De Lunch (Ede), waar ik met wat mensen aan deelneem.

In de inleiding merkte ik een open houding bij lector Geestelijk Leiderschap René Erwich. Hij legde de nadruk op het belang van spirituele vorming voor de praktijk van de hbo-theoloog en gaf aan dat we hierin met elkaar op weg zijn.

Tony Campolo trok deze lijn door. Door de grote invloed van de Duitse theologie heeft spiritualiteit een intellectuele nadruk gekregen. Zelfs bij Abraham Kuyper zien we dit terug. Voor de breedte van spiritualiteit moeten we – net als John Wesley – te rade gaan bij de katholieke traditie, zei Campolo.

Via Moeder Teresa en Ignatius van Loyola werd dit toegelicht. Zo kwamen we terecht bij de praktijk van centered prayer waarin de focus ligt op de actieve gerichtheid op Jezus.

Als we Jezus voor ogen houden betekent dit onze reiniging. Vanuit de emerging theologie is er de gedachte dat God boven de tijd staat en dat het verlossingswerk van Jezus niet alleen in het verleden heeft plaatsgevonden, maar ook op dit moment werkzaam kan zijn in ons leven.

Hoewel ik deze uitleg van spirituele vorming zeer inspirerend voor mij was, vond ik de nadruk nog wat beperkt tot het gebedsleven en Bijbellezen. Tijdens de ontwikkeling van de spiritualiteitwijzer had ik ook kennis gemaakt met andere vormen van christelijke spiritualiteit zoals de meer activistische spiritualiteit van de sociale gerechtigheid.

In de tweede lezing van Lauran Bethell kwam dit prima aan de orde. Zij liet zien hoe spiritualiteit kan werken in haar dagelijks werk onder prostituees. Zo gaf zij 9 praktische tips die behulpzaam kunnen zijn in onze dagelijkse praktijk om af te stemmen op God, zoals: “Denk niet dat je alle antwoorden moet hebben en besef dat het Gods werk is”. Er was ook een moment van lectio divina. Zo konden we aan der lijve ervaren hoe een Bijbelvers ons kon aanspreken.

De vragenronde maakte het voor mij compleet omdat daar nog meer de nadruk werd gelegd op de breedte van christelijke spiritualiteit voor de praktijk. In onze omgang met anderen worden we gevormd. In onze omgang met anderen komen we iets van God tegen.

Uit de drie workshops koos ik voor de workshop met Jelle Terpstra over spirituele vorming in een missionaire context. Via belangrijk begrippen als, ontmoeting, verantwoordelijkheid en verbinding werd het belang duidelijk gemaakt van spirituele vorming in de missionaire context. Een goede relatie is dan een belangrijke basis. In aansluiting op het verhaal van Tony Campolo kwam ook hier weer naar voren dat we door ontmoeting met anderen worden gevormd en dat het ‘zien’ van Jezus meer op Hem kunnen gaan lijken. Maar dit gaat niet vanzelf. Het vraagt training van de missionaire werkers. En zo werd het belang van het symposium nog eens benadrukt.

En zo werd het een belangrijke dag met inspirerende bijdragen en goede ontmoetingen. Veel om mee te nemen voor mijn eigen vorming en voor mijn praktijk waarin het sterk gaat om goede relaties in een missionaire context waarbij we iets van God op het spoor kunnen komen.

Ronald van den Oever

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *