Onze docenten stellen zich graag aan je voor! Hieronder per docent een stukje tekst met soms ook links naar hun social media profielen. 

‘Gods missie verandert mensen’. Vanuit dat motto doe ik mijn werk als docent en onderzoeker bij de opleiding Theologie in Ede en het daaraan verbonden lectoraat. Mijn focus ligt bij de bezinning op geloofwaardige vormen van missionaire en diaconale presentie in de huidige samenleving, met aandacht voor een goede balans tussen dienst, getuigenis en wederkerigheid. Je leest er meer over in mijn proefschrift ‘Heilzame presentie’, uitgegeven bij Boekencentrum Academics. Daarnaast investeer ik graag en veel in de begeleiding van studenten. Ik studeerde Sociaal-Cultureel Werk in Ede en Personeel & Arbeid in Amsterdam. Later Hbo-Theologie gevolgd door een master aan de VU en een promotietraject aan de PThU. De rode draad in dit alles is de roeping om als christen hoopvol en heilzaam present te zijn in de samenleving. Die roeping leidde mij in professioneel opzicht onder meer naar het CNV, Tear, de RPF, voorloper van de ChristenUnie, en de Evangelische Alliantie, nu bekend als Missie Nederland. Als echtpaar zijn we nauw betrokken bij de christelijke natuurbeweging A Rocha en onze hervormde wijkgemeente in Veenendaal. We draaien mee in een kleinschalige kerkplek in de wijk. Ook ben ik missionair ouderling voor ‘wijk en wereld’. De opvang van pleegkinderen speelt al jaren een grote rol in ons leven.
Bert Roor
Mijn naam is Nico van der Voet. Ik ga er maar vanuit dat de meeste mensen die dit lezen mij al wel eens ontmoet hebben. Maar voor degenen die over mij nog in het duister tasten wil ik wel het een en ander vertellen. Als je vraagt wat ik doe, zeg ik kort: ik ben praatjesmaker. Ik geef les – educatie, communicatie, homiletiek, pastoraat, ethiek. Ouderwets breed dus. Theologen zijn doorgaans mensen die van weinig veel en van veel weinig verstand hebben. Dus ze kunnen over veel thema’s meepraten. Dat doe ik ook als ik op doordeweekse dagen lezingen houd voor allerlei christelijke groepen en op zondagen voorga in kerkdiensten. Ik schrijf ook artikelen. Boeken heb ik ook geschreven, maar de theologische markt is niet meer zo groot als vroeger. Dus of het er ooit nog van komt, weet ik niet. Veel van mijn materiaal over genoemde vakgebieden staat op mijn eigen site (voor ieder te raadplegen www.nicovandervoet.nl) Ik ben een dankbaar mens omdat ik zoveel positieve reacties krijg op mijn bezigheden. Mensen zijn zo vriendelijk om hun kritiek in mijn bijzijn voor zich te houden. Ik ben een bevoorrecht mens want in mijn leven vallen geloof in God en mijn werk en mijn hobby samen. Dat is dagelijks genieten. Ik heb ook een gezegend privéleven. Dat wordt voornamelijk bepaald door mijn vrouw, kinderen en kleinkind.
Nico van der Voet
Al sinds 2006 werk ik aan de CHE als lerarenopleider en docent onderwijskunde en pedagogiek voor de opleiding voor leraar Godsdienst/Levensbeschouwing en doe ik onderzoek binnen het lectoraat van Theologie. Naast mijn werk aan de CHE ben ik ook als lerarenopleider verbonden aan de Universiteit Utrecht.
Jan Marten
Lees meer over Sabine op haar LinkedIn pagina
Sabine van der Heijden
Harmen Jan Terwel, BTh, MEd, is docent aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij verzorgt daar met name het sociaal agogische aspect van de HBO-theologie opleiding.

Check ook Harms LinkedIn pagina
Harmen Jan Terwel
Docent systematische theologie en ethiek CHE en Baptisten Seminarium. Van zijn hand verschenen Breekbaar halleluja (KokBoekencentrum, 2018) en Ordained Ministry in Free Church Perspective (Brill, 2020).

Check ook Jans LinkedIn pagina
Lees hier meer over Jans boeken
Jan Martijn Abrahamse
Taakgebieden:
- Filosofie
- Leidinggeven

(Relevante) nevenactiveiten:
- Kerkelijk pionier (www.klinkveenendaal.nl)
- Bestuursvoorzitter Stichting voor Christelijke Filosofie (www.christelijkefilosofie.nl)

Check ook Dirks LinkedIn pagina
Dirk van Schepen
- Docent Pastoraat aan de Christelijke Hogeschool Ede, Geestelijk Verzorger – Supervisor –
- Coach bij Pastoraal Centrum Labyrint

Check ook Jan Piets LinkedIn pagina

https://pastoraalcentrumlabyrint.nl/
Jan Piet Vlasblom
- Lerarenopleider: Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing aan de Christelijke Hogeschool Ede
- Docent Catechetiek en Kerkelijk Onderwijs aan de TUA

Check ook Laurens' LinkedIn pagina

https://pastoraalcentrumlabyrint.nl/
Laurens Snoek

Heb je een vraag aan de docenten? Gebruik dan het contactformulier op deze pagina.