De leidende kerk

De leidende kerk…

Auteur van deze blog is Jiddo Marres n.a.v. zijn afstudeeronderzoek.

 

Herken je dat: Iemand heeft weer een nieuw idee en begrijpt niet waarom jij daar niet enthousiast over bent. Dit wil ook nog wel eens voorkomen tussen de voorganger en de rest van de kerk. De voorganger heeft allerlei mooie ideeën en de gemeenteleden vragen zich af waarom er nog méér moet. Dan rijst de vraag: Wie leidt de kerk? Als mensen nadenken over de kerk zullen ze snel aan het gebouw of bepaalde activiteiten denken. In de Bijbel zien we echter dat vooral levens van mensen zelf, het centrum van Zijn activiteit zijn. God doet zijn werk allereerst in de concrete levens van mensen. Kan een kerkelijk leider ook in de eerste plaats verstaander zijn? De leider luistert en probeert op te merken wat mensen bezighoudt en wat God in mensenlevens doet, daarnaast helpt hij hen om hun eigen leven te verstaan. Als mensen opgeslokt worden door de drukte van het leven hebben ze misschien helemaal geen behoefte aan een nieuwe Bijbelstudiegroep, maar aan taal om als gelovige uit te kunnen drukken wat voor veranderingen ze allemaal meemaken.

Alan Roxburgh noemt in zijn boek ‘The Missional Leader’ zo’n persoon een cultiverend leider. Hij helpt mensen om in te zien wat God in hun leven doet. Een cultiverend leider luistert ook naar wat er in de gemeenschap speelt en maakt op basis daarvan plannen.

Mijn afstudeeronderzoek gaat over leiderschapsontwikkeling in de kerk. Het blijkt steeds lastiger om vrijwillige leiders te vinden. Ik merkte dat enkel een nieuwe methode voor het trainen van nieuwe leiders niet de oplossing is. Er vindt nogal eens een mismatch plaats tussen de ideeën ven een leider en wat er in de gemeenschap zelf leeft. Soms zijn alle ideeën simpelweg niet haalbaar, maar er valt óók winst te behalen door te luisteren naar wat er in de gemeenschap zelf al speelt. Ten slotte kwam ik er door interviews achter dat mensen het niet erg vinden om gevraagd te worden voor taken, ook als de taak niet bij ze past. Dus: Luisteren én vragen!

Ben je leider in de kerk en wil je hier mee aan de slag? Uit mijn onderzoek komen de volgende aanbevelingen:

1. Cultiveer bewustzijn: Wat houdt de mensen bezig? Het kan zo zijn dat mensen meer behoefte hebben om te leren omgaan met drukte en christen-zijn in hun eigen leven dan meegenomen te worden in een nieuwe ideologische (missionaire) visie. Juist door de focus op ideologisch gedachtengoed zien mensen zichzelf vaak niet als het centrum van Gods activiteit. Om dit te doorbreken moet er ruimte geschept worden voor dialoog, in plaats van dat mensen verteld wordt wat ze moeten geloven en doen.

2. Cultiveer co-leer netwerken: Voor het cultiveren van bewustzijn moet ruimte geschept worden, waarbij mensen zelf missionair voorstellingsvermogen ontwikkelen. Hier kunnen kleine groepjes bij helpen die samen nadenken en experimenteren. Zo’n team vraagt zich bijvoorbeeld af wat de mensen in de kerk bezighoudt en hoe de Geest daarin aan het werk is, of ze denken na over hoe de kerk en de wijk meer geïntegreerd kunnen raken. Ten grondslag ligt de overtuiging dat de Geest al in de gemeenschap aan het werk is.

3. Cultiveer manieren om de Bijbel te gebruiken: Veel te vaak zien we de Bijbel als bron voor oplossingen voor onze problemen. De missionaire leider gaat de gemeenschap voor in het luisteren naar de Bijbel en nodigt de gemeenschap uit om daar in mee te gaan, dit kan bijvoorbeeld door een tekst of verhaal voor een langere periode mee te dragen.

4. Cultiveer nieuwe gewoontes: Het cultiveren van een missionaire mind-set gaat niet om technieken of programma’s, het gaat over het vormen van mensen in het christelijk leven. Veel mensen verlangen naar Gods aanwezigheid in hun leven, geestelijke disciplines kunnen hierbij helpen, zoals: Lectio Divina, stilte, vasten en gastvrijheid. In het cultiveren van een missionaire gemeenschap spelen deze disciplines een grote rol. Het zal ook de predikant helpen in het gehele proces, vaak zijn predikanten hier niet in getraind.

 

Ten slotte wil ik afsluiten met de laatste aanbeveling van mijn onderzoek: Bid en geniet van wat er is: Het leiden van een kerk in deze veranderende tijd is een grote uitdaging. Laten we bidden voor Gods ontferming en genieten van de mooie dingen die (al) gebeuren!

 

Geef een reactie