Pastorale zorg voor dementerende, maar hoe dan?

Pastorale zorg voor dementerende, maar hoe dan?

Auteur van deze blog Hilbert Lubbinge, schreef deze blog over zijn afstudeerproject: Administering Pastoral Care – A new Method for People Suffering from Dementia

‘Ik wil ze helpen, maar ik kan en weet niet hoe!’; ‘Heeft het zin om pastorale bezoeken te brengen aan mensen met dementie? Ze vergeten het toch.’; ‘Kunnen ze je überhaupt begrijpen?’

Dit zijn een paar van de vragen die ik tegenkwam tijdens mijn onderzoek naar een methode van pastorale zorg voor mensen met dementie.

Scholing:

Veel pastoraalwerkers brengen pastorale bezoeken aan mensen met dementie, maar ze geven aan dat ze niet weten hoe ze optimaal kunnen aansluiten bij het individu. Ook vormt de vraag zich of het zin heeft om überhaupt gesprekken met deze doelgroep te voeren. De informatie over dementie in het kader van een pastorale zorgopleiding laat veel te wensen over. Ik heb er zelf maar één les over gehad. Anderen die ik sprak gaven aan dat ze tijdens hun opleiding geen voorlichting hebben gekregen over dementie…

Actueel:

Vergrijzing is een realiteit in onze samenleving. Wat erbij hoort is dementie – Alzheimer Nederland voorspelt dat er een half miljoen dementerende in 2040 zullen zijn. De vraag naar een pastorale methode voor mensen met dementie is dus van toepassing.

Persoonlijk vind ik het belangrijk dat alle mensen, of ze nu gezond, gehandicapt, burn-out, ziek, uitgesloten of dement zijn, adequate pastorale hulp aangeboden moet kunnen worden. Dit is de positie die ik inneem in mijn afstudeerproject.

Onderzoek:

Ik bespreek vooraf visies op de mensheid (mens zijn) en de voordelen die pastorale hulp biedt vanuit een wetenschappelijk en theologisch oogpunt. Vervolgens onderzoek ik verschillende empirisch bewezen en best-practice methoden op basis van de gefundeerde theoriemethode (grounded theory method).

Het onderzoek maakte onder meer duidelijk dat mensen met dementie vooral communiceren met emoties en gedrag. Om goed contact te kunnen maken met mensen met dementie, moet je eerst goed contact met jezelf kunnen maken. Dit vereist veel zelfkennis en het vermogen om kwetsbaar te zijn. Je moet je openstellen, durven voelen wat ze voelen en wat het met je doet. Pastorale wordt versterkt wanneer een band of relatie wordt gevormd. Communicatiemiddelen zoals non-verbale communicatie, muziek, geur, lichaamstaal en aanraking (https://www.youtube.com/watch?v=CrZXz10FcVM&t=129s) zijn methoden waarmee de pastoraal werker de communicatie met de persoon met dementie kan verbeteren.

De paper is in het Engels geschreven, maar ik zou het graag in de toekomst willen vertalen naar het Nederlands.

Voor meer informatie, neem contact op met Hilbert: hilber7lubbinge@gmail.com

Eén reactie

  1. Dag Hilbert, interessant onderzoek. Ben benieuwd hoe je inzichten worden opgepakt en vertaald in opleiding en ondersteuning van pastorale medewerkers en zijn weg vindt naar de praktijk.
    Met vriendelijke groet, Hanneke

Geef een reactie