De Grote Vragen

De Grote Vragen

Auteur Michelle van der Meer-Lanz schreef deze blog voor haar afstudeerproject

‘Wat is het doel van mijn leven?’ ‘Hoe krijg ik een goede relatie?’ ‘Hoe kan ik gelukkig zijn?’. Met dit soort vragen houden velen zich bezig, maar google heeft er geen antwoord op. Twintigers en dertigers lopen steeds eerder aan tegen hun onbeantwoorde levensvragen, bewust dan wel onbewust. Deze onbeantwoorde vragen kunnen zelfs leiden tot een existentiële crisis.  

Onderzoek naar ‘grote vragen’ 
Het online platform De Grote Vragen houdt zich sinds een aantal jaar bezig met dit soort vragen. De Grote Vragen heeft het afgelopen jaar een omslag gehad wat betreft de visie; waar er eerst gefocust werd  op hoogopgeleide christelijke twintigers en dertigers, wil het platform  er nu voor alle hoogopgeleide twintigers en dertigers zijn. Maar welke vragen leven er nu werkelijk onder deze doelgroep? Om hen te kunnen dienen, moet er inzicht komen in welke vragen er spelen onder twintigers en dertigers en waar ze behoefte aan hebben. Hier ben ik onderzoek naar gaan doen. 

Soorten levensvragen 
Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat er zowel bij de religieuze als niet-religieuze twintigers en dertigers  dezelfde drie soorten levensvragen spelen. Namelijk; existentiële vragen, relationele vragen en vragen over het menselijk handelen. Ze hebben de behoefte  om hierover in gesprek te gaan met elkaar, maar vooral ook om zelf onderzoek naar antwoorden of denkrichtingen te kunnen doen.  

Behoeften 
De top drie plekken/situaties waar twintigers en dertigers zoeken naar antwoorden, zijn in het gesprek met anderen, op het internet en in (heilige) boeken. De top vijf aan middelen die nodig zijn om twintigers en dertigers verder te helpen met hun vragen zijn: ruimte/tijd om zelf na te denken en te onderzoeken, een goed gesprek (met respect en openheid voor en door de ander), betrouwbare informatie en een cursus (met persoonlijke coach).  

Aanbeveling voor De Grote Vragen  
Ik heb verschillende aanbevelingen gedaan aan De Grote Vragen. Voor de website heb ik drie belangrijke aanbevelingen met betrekking tot meer focus op de behoefte van de doelgroep, vindbaarheid van de website en betrouwbaarheid van informatie. Drie aanbevelingen hebben  betrekking tot andere mogelijke middelen die de Grote Vragen in zou kunnen zetten om de twintigers en dertigers te kunnen dienen naast hun website.  Namelijk betrouwbare informatie aanbieden, gesprekken faciliteren en het geven van cursussen rondom bepaalde levensvragen voor zelfonderzoek. 

Verwachting voor De Grote Vragen 
De Grote Vragen is een heel mooi initiatief, die een hele grote groep twintigers en dertigers verder kan helpen in hun persoonlijke zoektocht naar antwoorden op ‘grote vragen’.  Zeker in deze tijd waarin veel grote vragen zich aandienen, is de hulp die De Grote Vragen biedt enorm belangrijk. Wanneer De Grote Vragen haar bezig gaat met de aanbevelingen uitwerken en meer bekendheid verkrijgt, zou ze wel eens een grote rol kunnen gaan spelen in vele persoonlijke zoektochten van twintigers en dertigers. 

Ben je een twintiger of dertiger die met levensvragen rondloopt? Of werk je met twintigers en dertigers die rondlopen met levensvragen? Neem dan eens een kijkje op de website van De Grote Vragen, www.degrotevragen.nl.

De Grote Vragen biedt namelijk verschillende vormen aan om hiermee bezig te gaan, wellicht is dit iets voor u/jou! 

Geef een reactie