“Er zit muziek in de kerkdienst”

“Er zit muziek in de kerkdienst”

Auteur Jan-Willem Westdorp schreef deze blog

Voor mij persoonlijk is muziek een essentieel onderdeel in mijn geloofsleven.

Het bouwt me op, het helpt me mijn gevoelens te uiten, ik kan God er lof mee prijzen en het brengt me op bepaalde momenten dichter bij Hem.

Herkenbaar?

Ook in de kerkdienst speelt muziek een grote rol. Maar…sluit de muziek in de kerkdienst ook aan op jouw geloofsbeleving? Draagt de muziek in de kerkdienst bij aan de opbouw van jouw geloof? Kun jij er God mee lofprijzen?

Sinds het Coronavirus onder ons is zijn vele kerken overgegaan op online-diensten. Dit bracht met zich mee dat liederen veelal niet fysiek gezongen en gespeeld konden worden. In de Ichthuskerk Tholen werd er in deze situatie gekozen voor het afspelen van liederen d.m.v. YouTube. Het aanbod veranderde ten opzichte van het aanbod vóór het Coronavirus: liederen uit het liedboek onder begeleiding van het orgel maakten plaats voor liederen van Nederland Zingt, Sela en Opwekking. Dit maakte wat los in de gemeente.

In mijn Onderzoek Kerkmuziek heb ik onderzocht wat de ervaring van de gemeente van de Ichthuskerk Tholen is met de invulling van de kerkmuziek vóór het Coronavirus en met de invulling gedurende het Coronavirus. Ook heb ik onderzocht of er een verlangen is naar een nieuwe invulling ná het Coronavirus.

Uit het Onderzoek kerkmuziek heb ik de conclusie kunnen trekken dat er in de Ichthuskerk Tholen een verlangen is naar een invulling waarin iets zit waarmee iedereen zijn/ haar geloof kan beleven. Dit is wat Wevers (2011) integratie noemt: het verbinden van liederen uit diverse liedculturen en verschillende stijlen van begeleiden. Met deze verschillende liederen en uitingen komt volgens Koops (2010) de veelkleurigheid van de gemeente naar voren.

Met de nieuwe invulling van de kerkmuziek, die door middel van mijn aanbevelingen wordt geïmplementeerd, hoopt de Ichthuskerk Tholen aan te sluiten op de geloofsbeleving van de gemeente, waardoor de muziek in de kerkdienst bijdraagt aan de lofprijzing van God en aan de opbouw van het geloof. Zit er ook muziek in jóuw kerkdienst?

Jan-Willem Westdorp
jan-willemwestdorp@hotmail.com

Geef een reactie