Hoe is het met… Lenard Schouten

Hoe is het met… Lenard Schouten

Lenard is al 12 jaar werkzaam in de IT en is in 2010 deeltijd Theologie gaan studeren. Voor een stage raakte hij in 2013 betrokken bij de Mattheuskerk in Breda en dat was de reden om in 2015 naar Breda te verhuizen. De Mattheuskerk wil een kerk zijn van en voor de buurt, laagdrempelig, multicultureel en maatschappelijk betrokken. Daarom is in 2014 de stichting Hart voor Breda Noord opgericht waarvan Lenard eerst bestuurslid was en nu projectleider. Dat doet hij naast een deeltijdbaan als IT consultant. 

Hart voor Breda Noord
Hart voor Breda Noord heeft verschillende wekelijkse activiteiten zoals taalles, huiswerkbegeleiding, naailes, vrouwenochtenden waarvan een aantal nu weer gaan starten na de lockdown. Dat vraagt nu wat organisatie om dat op een veilige manier te doen. Huiswerkbegeleiding is tijdens de lockdown online doorgegaan wat ervoor heeft gezorgd dat we nu leerlingen uit de hele stad helpen.
In de zomervakantie willen we graag een Buurtcamping organiseren, een driedaagse camping in de buurt waarbij mensen elkaar beter leren kennen, verschillende culturen elkaar ontmoeten en er nieuwe relaties ontstaan. Dat vraagt nu veel organisatie om het programma te maken, de vergunningen en de fondsen aan te vragen. Tegelijkertijd is dat een prachtige manier om meer buurtbewoners te leren kennen.

Hbo-Theologie
Door de opleiding Theologie ben ik anders gaan denken over de rol van diaconaat in een missionaire context. Ik mag ook regelmatig voorgaan in de kerkdiensten in de Mattheuskerk, maar het werk als projectleider is evengoed werk aan en in Gods Koninkrijk, al hebben we het daar niet vaak over God. Ik ben meer van het werk van Gods Geest gaan zien in kleine dingen in de wijk, in ontmoetingen, in mensen, in herstel van relaties of herstel van mensen. Ik heb meer oog gekregen voor het Missio Deï, het is Gods missie, waarvan je al veel om je heen kunt zien gebeuren en waarbij God ons wil inschakelen.  

Het verschil maken
Bij het werk van Hart voor Breda Noord zijn veel verschillende vrijwilligers betrokken. Voor hen is het vrijwilligerswerk vaak heel belangrijk. Daarin vinden ze weer een doel in hun dag of week en ontwikkelen ze hun talenten. Sociale activering en structuur is heel belangrijk.
We bieden ook plaats aan studenten om mee te doen en zich te ontwikkelen. Zij maken bij ons kennis met een multiculturele organisatie en komen in aanraking met verschillende culturen in de wijk.
De leerlingen van de huiswerkbegeleiding merken echt verschil in hun schoolresultaten als we hen wekelijks kunnen helpen. Er is veel kansenongelijkheid in het onderwijs door afkomst en taalverschillen en hierdoor kunnen we hen meer kansen bieden.

Onrecht
Onrecht raakt mij. Als leerlingen geen eerlijke kans krijgen omdat ze de taal niet helemaal goed beheersen. Of als een moslimgezin door de politie anders wordt behandeld dan de Nederlandse buren.  Als mensen in de bijstand geen eerlijke kans krijgen of als Marokkaanse jongeren tijdens het solliciteren steeds geconfronteerd worden met racisme en discriminatie. De strijd tegen onrecht zie ik als teken van Gods Koninkrijk wat nu nog maar ten dele zichtbaar is en waar we verder naar uit kijken. 

Coronatijd
In de eerste week van de lockdown in maart 2020 zijn we direct alle leerlingen dagelijks online gaan helpen. Juist de leerlingen met een andere moedertaal dreigden helemaal vast te lopen met het thuisonderwijs omdat ouders niet veel konden helpen. Dat was intensief maar gaf ook veel voldoening.
Er waren ook veel dingen die stopten en dat was ook goed. Er kwam veel meer rust  en het was zeker in het begin een moment van reflectie: wat missen we nu dit is gestopt. Wat zouden we willen veranderen als straks alles weer open kan

Energie
Afgelopen zaterdag was de Startdag van de Buurtcamping. We hadden een partytent bij een speeltuin neergezet en gevraagd of verschillende mensen wat te eten meenamen. We deden spelletjes en deelden informatie over de buurtcamping en nodigde mensen uit om mee te komen doen. Er was Braziliaans, Somalisch, Turks, Marokkaans en Syrisch eten en genoten van de ontmoeting met elkaar. Daar krijg ik energie van.
In 2015 zijn we begonnen met diensten in het Arabisch. Veel Syrische mensen uit het AZC en uit de wijk sloten daarbij aan. Er werd Syrisch gekookt, Arabisch gezongen en gebeden en Syrische christenen en moslims ontmoeten elkaar en iedereen voelde zich welkom. Het was een enorme organisatie voor een klein team en we moesten veel improviseren, maar daar leefde je voor.

Ik krijg ook energie van kinderen die opbloeien tijdens huiswerkbegeleiding of de knutselclub. De leerlingen die naar de huiswerkbegeleiding komen hebben een andere moedertaal en daardoor vaak een taalachterstand op school. Als kinderen na een schooldag toch gemotiveerd naar de kerk komen om daar samen te werken aan het werkstuk of een toets en de week erna blij een goed cijfer laten zien.

Gebed
Bidden is voor mij thuiskomen bij God. Stil worden en luisteren. Echt stil worden lukt niet elke dag, soms blijven gedachten en  to-do lists in mijn hoofd zitten. En toch weet ik dat God daar doorheen luistert en weet wat ik nodig heb. 
Mensen die ik ontmoet kan ik in de stilte bij God brengen, bij keuzes die gemaakt moeten worden vraag ik of God wil leiden. Niet dat ik dan een direct een antwoord krijg welke keuze ik moet maken maar ik geloof dat God mee gaat en mijn leven leidt door ontmoetingen en keuzes heen.

Verdriet en lijden
Verdriet en lijden zijn nooit het enige, al kan dat soms wel zo lijken. Er zijn altijd veel andere dingen om dankbaar voor te zijn. Bij een intens verdriet bij een overlijden kan tegelijk dankbaarheid zijn dat je die persoon gekend hebt en liefhebt.  Lijden hoort bij liefde, wie liefheeft wordt vroeg of laat ook geconfronteerd met afscheid en verdriet. Dat verdriet mag er zijn en mag niet weggepraat worden, maar je hoeft er ook niet in te blijven, je kunt daarna weer kijken naar wat je ontvangen hebt en ontvangt in dankbaarheid. 
Vorig jaar werd ik ziek en volgde een lange tijd van maanden met verschillende onderzoeken. Ik moest veel dingen afzeggen en we waren lang in onzekerheid wat het was. Toch ben ik daardoor meer gaan genieten van de kleine momenten, de dingen die ik nog wel kan. Gezinsmomenten zijn belangrijker geworden en ik neem nu vaker tussendoor tijd om even de kinderen voor te lezen of een spelletje te doen. 

Het aanbiddingslied: Tienduizend redenen voor dankbaarheid van Matt Redman helpt mij in moeilijke tijden.
Een bijbelgedeelte wat mij ook steeds bijzonder raakt is Jesaja 55. In het eerste gedeelte zegt God dat we elke dag bij Hem mogen komen zoals we zijn. Er is geen excuus of blokkade of tekort om niet te komen. In het tweede gedeelte stuurt hij ons er ook op uit om het Woord te delen – ook aan onbekenden –  en dan zegt God: Het is Mijn Woord en het zal doen wat Ik wil.


Deel jouw verhaal

Maak jij net als Lenard het verschil door aandacht te hebben voor de ander en door aandacht te hebben voor onrecht? Kom jij in verzet voor wat er misgaat in onze wereld? Wil jij jouw verhaal met ons delen? Stuur dan een mail naar Anneke Nellestijn: ajhnellestijn@che.nl

Geef een reactie