De gezinsdiensten in Noord-Friesland

Auteur Erwin Kooistra heeft zich tijdens zijn afstudeertijd beziggehouden met het project de Gezinsdiensten van Royal Mission in Noord-Friesland. Dit  is een onderzoek naar de bijdrage van de gezinsdiensten aan de revitalisering van de plaatselijke gemeenten in het noorden van Friesland. Royal Mission is ervan overtuigd dat de gezinsdiensten, die worden vormgegeven door hun jeugdwerkers in diverse kerkgemeenten bijdragen aan de revitalisering van de kerk.

De centrale vraag bij het onderzoek was: ‘Hoe kunnen de gezinsdiensten van Royal Mission zo worden vormgegeven dat het voor gezinnen aantrekkelijk blijft om te blijven meeleven met de plaatselijke gemeente en welke aspecten zorgen daarvoor?’ 

Gezinsdiensten, zoals jeugdwerkers van Royal Mission die vormgeven, zijn een waardevolle toevoeging aan de vele vormen van kerk-zijn en kerkdiensten. De kracht ervan lijkt vooral te liggen in het sociale aspect  ‘binnen de christelijke sfeer’ en de frequentie waarin deze diensten worden gehouden. Er lijkt een goede balans te zijn tussen gezelligheid, plezier én inhoud, voor alle leden van het gezin. Nieuwe mensen komen in aanraking met de kerk en raken betrokken bij de gezinsdiensten én tieners vinden het leuk om naar de kerk te gaan. Deze diensten zijn geen vervanging, maar wel een waardevolle toevoeging voor de traditionele kerken. Absoluut een bijdrage aan de revitalisering van gemeenten! 

Veel kerken worden steeds leger. Gezinnen die eerst wel kwamen komen nu niet meer. Royal Mission is daarom begonnen met het organiseren van gezinsdiensten. Dit gebeurt door jeugdwerkers die Royal Mission in plaatselijke gemeenten in Friesland coördineert. Ter afronding van mijn studie HBO-Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede heb ik (Erwin Kooistra) een afstudeeronderzoek mogen doen over deze gezinsdiensten. Het onderzoek ‘Gezinsdiensten in Noord-Friesland’ geeft antwoord op de vraag: ‘Hoe kunnen de gezinsdiensten van Royal Mission zo worden vormgegeven dat het voor gezinnen aantrekkelijk blijft om te blijven meeleven met de plaatselijke gemeente en welke aspecten zorgen daarvoor?’ 

Ik had maar weinig beeld bij gezinsdiensten. Nu heb ik gezien hoe waardevol het kan zijn een laagdrempelige kerkelijke viering te hebben waarin men naast God, ook elkaar ontmoet. Tijdens mijn eerste observatie bij een gezinsdienst dacht ik: “wat gebeurt hier allemaal?” Maar naarmate meer observaties passeerden, ik de blije gezichten zag en de ontstane sfeer ervoer, werd ik steeds positiever. Het analyseren van de enquêtes en de interviews hebben dit versterkt. Blijkbaar is het goed om niet alleen naar ‘boven’ te zijn gericht, maar ook naar ‘binnen’, waar de gemeente is en de bezoekers die van buitenaf komen God niet alleen vinden in de vaste liturgie, maar ook in de ontmoeting met elkaar. Dát heb ik geleerd door het doen van dit onderzoek.  

Gezinsdiensten zijn aantrekkelijk voor gezinnen met kinderen t/m 18 jaar. Dat is gebleken uit het literatuuronderzoek en de observaties, enquêtes en interviews. Zo is gemeten of en waarom gezinnen de gezinsdiensten waarderen. Wat zorgt ervoor dat de gezinsdiensten zo aantrekkelijk zijn? Dit kan als volgt worden opgesomd:  

  • De informele sfeer met interactie en gastvrijheid 
  • De eenvoudige boodschap (in taal en vorm) 
  • De ontmoeting in een warme christelijke sfeer 
  • Vrolijke liederen en kinderliederen 
  • Het spelelement 
  • Het is een belevenis! 
  • Er is voor alle leeftijden wel iets te vinden 
  • Jezus centraal 

Voor vragen of meer informatie: erwin_kooistra@hotmail.com

Geef een reactie