Pastorale omgang met pastoranten met postmortale ervaringen

Auteur Ley Bodden wil met zijn onderzoek antwoord geven op de vraag: ‘Op welke manier kan een pastor in de pastorale praktijk een pastorant begeleiden die paranormale ervaringen, in het bijzonder met betrekking tot gewaarwordingen in verband met een overleden partner of geliefde, heeft?’ Het gaat niet om een onderzoek naar ervaringen die een pastorant heeft gehad en of die ervaringen al dan niet waar zijn geweest, maar de nadruk ligt op welke manier een pastor een pastorant dient te begeleiden bij het omgaan met zijn ervaringen. 

Bericht van de doden 
Mensen gaan dood zonder een bericht achter te laten. Ze verdwijnen uit ons zicht. We weten niet waar zijn. Waarom laten ze niets horen? Ze laten wat horen, dat doen ze. 

Op de rand van het bed 
Daar zit je dan op de rand van je bed, je partner net overleden. Hoe zou het met haar zijn? Waar is ze nu? Te veel vragen, geen antwoorden. Tranen wellen op in de ogen. Niet veel meer te doen dan het nachtkastje opruimen. “Zag ik dat goed? Ging daar het nachtlampje aan en weer uit?” Ja, even aan en uit. “Was dit een teken van de andere kant?” 

Toch bericht 
Ik ben wel mensen tegengekomen met dit soort ervaringen, postmortale ervaringen. Ik zie het als een bericht van de doden. Maar als pastor sta je daar dan. Wat zeg je als iemand je zo’n mededeling doet? Hoe ga je daar mee om? 

Bijbel 
In de Bijbel staan verhalen dat je als levende geen contact moet zoeken met doden, maar er staan geen verhalen in de Bijbel over gestorven mensen die een bericht naar hun dierbare nabestaanden sturen. De Bijbel biedt in dit geval weinig soelaas. 

Er is meer tussen hemel en aarde 
De verhalen in de Bijbel schrijven over de schepping van hemel en aarde. Terwijl de geloofsbelijdenis daaraan toevoegt: “van alle zichtbare en onzichtbare dingen”. Dat is heel veel. Er is duidelijk meer tussen hemel en aarde. Misschien dan ook wel een bericht. 

Liefdevol oog en open oor 
Het gaat er niet om of de beleving echt is. Het gaat erom dat de pastor de pastorant serieus neemt. Hem bij de hand neemt. Altijd kijkend met een liefdevol oog en luisterend met een open oor. Tussen de woorden doorluisterend en horend wat de pastorant wil zeggen. Ik dien, net als iedere pastor, de ervaring van de pastorant altijd in Gods hand te leggen. Want daar hoort ook de pastorant thuis, dat is zijn bron. 

Meer informatie: 
E-mail: lcbodden@student.che.nl 

Geef een reactie