Auteur Anne Hofland n.a.v. het afstudeeronderzoek ‘Dom, maar wel vol talent!’

Anne schreef een adviesrapport voor de sectie Godsdienst op het Ichthus College, te Veenendaal. Een aantal maanden lang heeft zij zich beziggehouden met het thema ‘’differentiatie in VWO-klassen binnen Godsdienstonderwijs’’. Een vertegenwoordiging van de sectie Godsdienst (inclusief Anne) hebben de vraag neergelegd hoe er het beste gebruik kan worden gemaakt van differentiatie binnen VWO-klassen. In dit adviesrapport geeft zij mogelijke antwoorden. Zij heeft door middel van onderzoek een beeld weten te vormen van welke leerstijlen (Kolb) en intelligenties (Gardner) er op het VWO te vinden zijn, hoe daarmee wordt omgegaan en hoe daarmee zou kúnnen worden omgegaan.

Anne Hofland

Dom, maar wel vol talent!

‘’Weet je, ik ben dom. Ik ben niet goed in wiskunde, ik haal altijd een 4. Daarnaast vind ik Nederlands echt een heel moeilijk vak. Al die grammatica, ik snap er niets van. Weet ik veel of er nu een ‘d’ of een ‘t’ moet staan?! Daarom ben ik op VMBO terecht gekomen. Ik ben lang niet zo slim als mijn broer. Die zit op VWO. Maar ja, die kan weer niet piano spelen en dat kan ik wel heel goed.’’

Dom, een negatief woord waarbij wij al gauw denken aan leerlingen met slechte cijfers en leerproblemen. Dom, een woord wat wij associëren met een laag IQ. ‘’Nee, dit is zeker geen VWO-leerling’’, roepen we dan al snel. Want VWO-leerlingen, tja, die kunnen natuurlijk goed nadenken. Die kunnen werkstukken schrijven en moeilijke sommen oplossen. VWO-leerlingen kunnen lezen en schreven, zij halen een 8 op hun eindlijst.

Anne Hofland 2In mijn onderzoek ben ik gaan kijken naar verschillende leerstijlen en intelligenties. Ik kwam erachter dat ons Nederlandse onderwijssysteem vooral gericht is op leerlingen die goed zijn met taal en goed zijn met getallen. Die leerlingen komen in Nederland op het VWO terecht. Maar, leerlingen die uitblinken in muzikaal talent; wat wordt er met hen gedaan in de lessen? Laten we hen links liggen alsof zij maar ‘dom’ zijn en zich moeten aanpassen aan leerlingen die goed zijn met rekenen en taal?
Mijns inziens is een muzikale leerling zeker niet dom, maar moet ook hij gezien worden in de lessen. Ik wilde onderzoeken of het klopt dat er voornamelijk leerlingen op het VWO zitten met talent voor getallen en taal. Het tegendeel bleek waar; onder de onderzochte leerlingen kwam muzikaal talent als grootste groep op het VWO naar boven. Ik heb antwoord gegeven op de vraag hoe wij als Godsdienstdocenten in kunnen spelen op verschillende talenten door middel van differentiatie in onze lessen. We laten veel talent liggen wanneer we geen oog hebben voor leerlingen die af lijken te wijken in ons Nederlandse onderwijssysteem.

Geef een reactie