De creatieve toepassing alleen van nu, of van vroeger, nu en later?

Auteur Josh van Haeften n.a.v. ‘De creatieve toepassing alleen van nu, of van vroeger, nu en later?’ In opdracht van het van Lodenstein College in Kesteren. De onderzoeksvraag was “Een passende didactische aanpak voor de reformatorische VMBO bovenbouw leerling op BBLWOO niveau op het van Lodenstein College Kesteren, in het aanleren van vaardigheden tot creatieve toepassing in de praktijk”.Josh van Haeftn

De creatieve toepassing alleen van nu, of van vroeger, nu en later?

Wat is de creatieve toepassing?

Wanneer leerlingen hun reeds opgedane kennis kunnen gebruiken in een onbekende situatie, dan wordt er volgens Ebbens en Ettekoven (2013) en Geerts en Van Kralingen (2014) gesproken van creatieve toepassing. Creatieve toepassing ontstaat door middel van een stappenplan die uit vier niveaus bestaat. Die niveaus worden doorlopen doormiddel van vier leeractiviteiten die aansluiten op elk niveau.

Een eeuwenoud erfgoed van de reformators

Wie denkt dat de creatieve toepassing iets van nu is, heeft het mis. Tijdens mijn literatuurstudie ben ik erachter gekomen dat onder andere de reformator Maarten Luther daar ook al mee bezig was. De naderende (latere) reformatie nam de creatieve toepassing over. Zij besprak volgens Van Meeuwen (2014) deze zelfs op de hoogste kerkelijke vergadering: de Dordtse synode, in de eeuwen oude stad Dordrecht werd de inhoud, essentie en betekenis van de creatieve toepassing besproken tijdens de vergadering van de kerkelijke regering.

Een goed hulpmiddel bij de Schriftuurlijke-bevinding

In de godsdienstlessen op het VLCK krijgen leerlingen te horen dat het lezen uit de Bijbel niet genoeg is om verlost te worden. De Heilige Geest zorgt ervoor dat het onderwijs uit de Bijbel ook door de leerling ondervonden (ervaren) wordt. De Schrift (object) moet volgens  Kievit (1983) ook onderdeel (subject) van iemands praktische leven worden. De christen reist in verlorenheid naar verlossing; het pak van de zonde(n) moet door Jezus afgenomen worden.

De creatieve toepassing van vroeger, nu en voor later

Ik verwijs de lezer naar mijn scriptie: ‘Een reinbrug te ver?’ (2017) , om deze inhoud in de context te kunnen plaatsen. De sectie godsdienst wil volgend jaar een breed onderzoek onder heel VMBO 3 en 4 houden, in hoeverre de creatieve toepassing gestalte kan krijgen in de lessen. De creatieve toepassing is als het goed is een middel dat gebruikt mag worden in de verstandelijke en praktische doorleving en uiting van het christelijk geloof. Onderzoek doen naar de creatieve toepassing sluit aan bij het credo van het VLC: Goed voor nu en later.

Josh van Haeften, Bachelor of Theology (BTh). Juli 2017

Geef een reactie