Van een gewone school, naar vakoverstijgend onderwijs.

Auteurs Leon van den Dool en Sem Kraaijkamp n.a.v. het afstudeeronderzoek ‘Van een gewone school, naar vakoverstijgend onderwijs.’

Van een gewone school, naar vakoverstijgend onderwijs.

Vakoverstijgend onderwijs, een hele mond vol. Maar wat is het nu eigenlijk?

Het is een manier van lesgeven die vele docenten vreemd zal zijn. Wat de uiteindelijke bedoeling is is dat je als docent geen les geeft in een vak, maar leerlingen leert over het leven in al zijn facetten. Daarom geef je dan geen wiskunde, maar bereid je, samen met andere docenten, hen voor op het maatschappelijke leven. Ons leven is ook niet opgedeelt in vakjes. In de supermarkt heb je niet alleen wiskunde nodig, maar ook taal, sociale vaardigheden en kennis van biologie enz. En dat allemaal in de 10 minuten dat je daar binnen bent. Nou zo wordt dat onderwijs gegeven. Alles tegelijk en door elkaar. Leerlingen leren problemen oplossen i.p.v. 2×2=4.
Maar hoe moet dat nu als je dit als school wilt gaan doen, maar je bent gewend het op de ‘oude manier’ te doen?

Dan laat je onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om je als school helemaal in te zetten voor vakoverstijgend onderwijs. Dat hebben we gedaan door bij een excursiedag naar een vestingstad alles vakken met elkaar te vermengen. Leerlingen moeten kennis van verschillende vakken combineren om opdrachten te kunnen maken. Dit samen met een digitaal component. Leerlingen moesten een speurtocht lopen m.b.v. hun eigen smartphone. Achteraf hebben we gemeten of dit leuk is, helpt met leren,  of ze inzagen dat deze manier van onderwijs anders is en of leren met je telefoon leuk is.

  1. Vakoverstijgend onderwijs is leuk, maar misschien was het excursie gedeelte ook onderdeel van ‘het is leuk’
  2. Leerlingen konden niet zeggen of ze hierdoor beter zouden leren.
  3. Leerlingen zagen het verschil in vorm van onderwijs
  4. 83,3 % van de leerlingen wil liever leren met hun telefoon dan uit een boek.

Wat krijg je dan als tips om als school vakoverstijgend te gaan werken: zoek uit of je dit als docenten wil, want dit kost veel tijd en overleg. Besluit als directie of je dit wilt. Het zal veel kosten. Een nieuwe methode, trainingstijd etc. En laat verder onderzoeken of in de reguliere lesweken vakoverstijgend onderwijs nog steeds leuk is voor leerlingen. Meet of het hogere leeropbrengst met zich mee brengt.

En welke dingen zullen nog meer invloed hebben op zo’n gigantische overstap?

Geef een reactie