De brug tussen de Bijbel en jongeren op een christelijke school

Auteur Ammerens Rottier n.a.v. het afstudeeronderzoek  ‘de brug
tussen de Bijbel en jongeren’

De brug tussen de Bijbel en jongeren op een christelijke school

De bel gaat en een groep vmbo-2 leerlingen komt het lokaal binnen lopen op
Reformatorische school X. De les gaat over het Bijbelboek Romeinen. Ze zien een
plaatje van Johan Cruijff op mijn bord staan. De leerlingen gaan zitten en kijken
nieuwsgierig naar mij. Ik begin mijn les met: “Ik wil het vandaag hebben over het Woord
‘Verlossing’. Wisten jullie dat Johan Cruijff ook ‘Verlosser (El Salvador)’ werd genoemd?”
De leerlingen luisteren goed. Aan het einde van mijn verhaal vraagt ik aan de leerlingen:
“Hebben jullie weleens dat je ergens van verlost of gered wilde worden? En waarom?”
Vervolgens gaan zij op zoek naar dit woord in de Romeinen brief en krijgen zij de
opdracht om uit te zoeken welke betekenis het in de tekst heeft.

De belangrijkste activiteit van de godsdienstdocent

De beschrijving in de inleiding is een voorbeeld van een les waarin de Bijbel wordt
verbonden aan de leefwereld van jongeren. Als godsdienstdocent is dit de belangrijkste
activiteit in de les: bruggen bouwen tussen het christelijke geloof en leerlingen. Om dit
te doen is het essentieel dat we nadenken over de manier waarop wij dit doen. Hoe
willen we dat de Bijbel uitwerkt in de leefwereld van leerlingen?

Hermeneutische benaderingen

Als we nadenken over de manier waarop we de Bijbel aan leerlingen verbinden komen
we uit bij zogenoemde hermeneutische benaderingen. Dit zijn manieren waarop de
Bijbel vertaald kan worden naar de leefwereld van de jongere. De hermeneutische
benadering hangt samen met de visie van de docent en de school. Als de school in de
godsdienstles de Bijbel centraal wil zetten en tegelijk zoekt naar de verbinding met de
leefwereld van de leerlingen, zijn een aantal punten relevant voor hun hermeneutische
benadering.

Diepere laag

Om de Bijbel dichterbij jongeren te brengen is het belangrijk dat de docent niet alleen
‘leuke middelen’ inzet om de aandacht van jongeren voor de Bijbel te vangen. Hij moet
zoeken naar een diepere laag bij het interpreteren van de Bijbeltekst. Voorbeelden
hiervan zijn thema’s als identiteit, godsdbeeld en ervaringen. In de inleiding van deze
blog komt dit aan bod door middel van een vraag die betrekking heeft op deze diepere
ervaring. De leerlingen kunnen hierdoor zien: ‘de Bijbel gaat over mij’.
De Bijbel en persoonlijke vorming
Om de Bijbel te verbinden aan jongeren moet de docent bij het interpreteren van de
Bijbel niet alleen gericht zijn op kennis. De Bijbel moet verbonden worden aan de
persoonlijke vorming van de leerling. Leerlingen moeten gestimuleerd worden om te
reflecteren op hun persoonlijke overtuigingen als een Bijbeltekst aan de orde komt. Als
de Bijbel op deze manier aan de orde komt draagt het leerproces bij aan de
persoonlijke vorming van de leerling.

KOLB

Om als godsdienstdocent jezelf te bevragen over de manier waarop jij de Bijbel verbindt
naar de jongeren, is de leercirkel van Kolb relevant. Door middel van deze cirkel kan
gereflecteerd worden op concretere ervaringen. Door via deze weg te blijven
reflecteren op het effect van de manier waarop de Bijbel aan bod komt in de les, kan
worden gewaarborgd dat je als docent een passende benadering hebt om de Bijbel te
verbinden aan de leerling.

Verdere verdieping

Deze beschreven onderdelen worden verder beschreven in het onderzoek ‘de brug
tussen de Bijbel en jongeren’ (2017).

Geef een reactie