De succesfactoren van missionair Kinderwerk

Auteur Elselijn Hoogendam n.a.v. het afstudeeronderzoek ‘De succesfactoren van missionair Kinderwerk’Elselijn Hoogendam

De succesfactoren van missionair Kinderwerk

Missionair Kinderwerk in Nederland groeit en bloeit. Dat is een ontwikkeling waar de JeugdOrganisatie van de Protestantse kerk (JOP), die zich ten doel stelt om plaatselijk jeugdwerk te adviseren en te ondersteunen, blij mee is. Nieuwsgierig zijn ze naar welke factoren tot dit succes leiden. Vandaar dat de hoofdvraag van mijn bachelor scriptie was: “Welke factoren leiden tot succesvolle praktijken van Missionair Kinderwerk?”

Om deze succesfactoren te ontdekken ging ik op bezoek bij vier heel verschillende Missionair Kinderwerk plekken in Nederland. Twee plekken waren gesitueerd in de Randstad, Den Haag en Rotterdam. De andere twee plekken bevonden zich elders in het land: op de Veluwe, Barneveld, en in Brabant, Waalwijk. De plekken in de Randstad hebben vooral een diaconaal uitgangspunt, terwijl dat bij de andere twee plekken minder het geval is. In Barneveld vindt de activiteit plaats in een kerk, terwijl in Waalwijk de school de locatie is. Kortom: grote diversiteit.

Op deze vier plekken legde ik mijn oor te luisteren welke factoren zij zien als hun succesfactoren. Heel diverse antwoorden werden gegeven. Antwoorden van praktische aard, bijvoorbeeld “mooie locatie” en “duur van activiteiten”, van sociale aard, “mensen voelen zich gezien” en “we staan bekend als een veilige plek” en van religieuze aard “mensen zijn op de hoogte van onze christelijke identiteit” en “we zijn kerk, maar toch heel anders dan traditionele kerken”.

Na mijn vier bezoeken vergeleek ik de genoemde succesfactoren van de vier verschillende plekken. Eén duidelijke overkoepelende succesfactor sprong meteen naar voren: contact met de school. Alle vier de plekken noemden het contact met een school in de buurt als succesfactor. De redenen hiervoor waren divers. Een reden was bijvoorbeeld: “Kinderen brengen veel tijd op school door. Tegenwoordig nog meer dan vroeger in verband met de voorschoolse – en naschoolse opvang. Om missionair aan te sluiten op de plek waar de kinderen zich het vaakst bevinden is de school dus heel geschikt.”

Interessante vraag voor vervolgonderzoek is of het nog verschil maakt of er expliciet contact wordt gelegd met een school op christelijke grondslag of dat de grondslag van de school geen verschil maakt.

Voor meer informatie over deze scriptie kunt u contact met mij opnemen: elselijnhoogendam@solcon.nl

Geef een reactie