Auteur: Aart Jan Stasse, n.a.v. afstudeeronderzoek ‘regels betekent vrijheid’.Aart Jan Stasse

We kennen vanuit het nieuws allemaal de beelden van de autobranden die plaats hebben gevonden in Ede. De reden daarvan was dat de Marokkaanse jeugd niet blij was het met besluit van de gemeenteraad om het plaatselijke theehuis te sluiten en te slopen. Of de branden door deze jeugd is aangestoken staat voor mij niet onomstotelijk vast. Daar wil ik geen oordeel over vellen. Het gaat mij om een ander verschijnsel.

Wat blijkt is dat er jongeren zijn die besluiten van een burgemeester en gemeenteraad niet accepteren. Daar wordt dan op een anarchistische manier op gereageerd. Dat heeft te maken met het feit dat we binnen en buiten de scholen te maken hebben met een diepgaande gezagscrisis. Dit verschijnsel is niet nieuw. Scholen kunnen moeite hebben met het handhaven van de regels. Zij kunnen daarom ook terughoudend zijn in het opstellen van regels. Zou dat met het verschijnsel te maken kunnen hebben dat zowel de schoolleiding en de docenten zich ten diepste laten leiden door de grillen van jongeren? Wanneer dat het geval is moeten we niet vreemd opkijken van wat gebeurde in Ede. Wanneer het gezag het gezag niet meer is zijn we overgeleverd aan de volstrekte willekeur en uitbarstingen van emoties. Die uitbarstingen zullen het er ook niet veiliger op maken binnen en buiten onze scholen. De vraag is dan of de regels zo uitgelegd worden dat er juist regels bestaan om de vrijheid en veiligheid te kunnen waarborgen voor een ieder die leeft in deze complexe samenleving.

Wat is hiervan nodig binnen onze scholen? Eerst de bezinning op de plek die leerlingen innemen. Als een docent binnen het Voortgezet Onderwijs aangesproken mag worden met Piet of Hanna is de grens richting weigering van gezag vloeibaarder geworden. Wie is het die de wrange vruchten gaat plukken van de gezagscrisis die hierdoor kan ontstaan? Juist, Piet of Hanna die voor de klas staat!

De docent blijft docent. Dat gezag heeft hij zichzelf niet opgelegd. Het is een gekregen gezag vanwege zijn of haar benoeming.

Voor het godsdienstonderwijs binnen de scholen ligt hier een extra uitdaging. Juist deze docenten kunnen uitleggen dat regels de vrijheid en veiligheid van mensen garanderen. God heeft Zijn wet aan mensen gegeven. Juist: om hun vrijheid te garanderen. God heeft de mensen uit het slavenhuis Egypte geleid waar zij zuchtten onder het juk van de slavenarbeid. Toen Hij hen uitleidde heeft Hij bij de grens niet gezegd: ‘Nou toedeloe, fijne vrijheid! Geniet er maar van!’ Nee, hij leidde hen naar de Sinaï om een grondregel in ontvangst te nemen: Ik ben de HEERE uw God en heb daarom Mij lief boven alles en de naaste als jezelf. Voor deze grondregel heeft God een overzichtelijk kader gegeven. Dit zijn de 10 geboden. God liefhebben betekent jezelf onderwerpen aan Zijn gezag en ook aan anderen. Uit liefde!

Dan gun je de ander ook de vrijheid en accepteer je het gezag dat boven je staat omdat je weet dat de Grote gezagvoerder boven je staat.

Geef een reactie