Refugees welcome!

Weblog van Janet Bac-Brouwer n.a.v. haar afstudeeronderzoek naar Kerken & hun betrokkenheid bij vluchtelingen in de noodopvang. Wat zijn de gevolgen? Een eerste impressie. In opdracht van Kerk in actie.

refugees welcomeZijn vluchtelingen wel zo welkom? Wie de media een beetje volgt, merkt dat de meningen over elkaar heen buitelen.
Rellende asielzoekers aan Europese binnengrenzen voeden de grootste angsten. Aan de andere kant doen de beelden van volle boten, het verdronken jongetje en huilende vaders bij veel mensen een beroep op het gevoel van naastenliefde. Ook mij raakt het enorm.

Noodopvang
Dan stijgt echter het aantal vluchtelingen dat ons land binnenkomt zo snel dat de reguliere Azc’s overvol raken. Halsoverkop worden campings gereed gemaakt en sporthallen ingericht. De noodopvang van vluchtelingen is een feit. Wat is de reactie van lokale kerken? Staan zij klaar om te helpen en doen ze wat ze prediken?

Open deuren
Ik durf op basis van mijn afstudeeronderzoek daar een positief antwoord op te geven. Ik heb het afgelopen half jaar op vijf verschillende plaatsen in het land onderzoek gedaan, wat de gevolgen zijn in kerken die betrokken zijn geraakt bij de opvang van vluchtelingen in de noodopvang. Ik heb gezien dat kerken betekenisvolle activiteiten ontwikkelen voor de migranten. Deuren van kerken zijn gastvrij geopend, er is volop Nederlandse les gegeven, er is gekookt en samen gegeten, er is gevierd en gedoopt, er zijn ontmoetingen geweest van mens tot mens. Relaties zijn ontstaan, integratie is begonnen.

Beweging
Betrokkenheid bij vluchtelingen zet ook de kerk zelf in beweging. Soms kan het spannend zijn om de juiste balans te vinden. Soms is het volkomen eensgezind en wordt de binding binnen de kerkelijke gemeenschap versterkt. Soms wordt interkerkelijke samenwerking verstevigd en soms krijgt een vergrijzende kerk een energiek elan. In mijn onderzoek zijn veel van zulke voorbeelden te vinden.

Welkom
Jezus identificeert zich met de vluchteling. De kerk heeft als taak om een gastvrije plek bieden aan ontheemden en hen recht te doen. Laat als kerk en gelovige het uitroepteken achter de titel staan. En neem het advies van deze lokaal betrokken kerkganger over:

“Wees niet bang en ga gewoon beginnen!”

Laten lokale kerken zich realiseren dat je een grote rol kunt spelen voor vluchtelingen die in je buurt worden opgevangen. Laat deze tonen uit je gebouw weerklinken: ‘Welkom in Gods huis, welkom welkom thuis!’

Meer informatie is te vinden op https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/06/ik-ben-onder-de-indruk-van-de-inzet-van-kerken-voor-vluchtelingen of mail naar janetbac@outlook.com

Geef een reactie