Secularisatie op de Veluwe

Auteurs: Pieter-Jan van Halum, Arjan de Kwant en Martin Lakerveld, n.a.v. het afstudeeronderzoek ‘Trouwen en dan bouwen!?’ naar de betrokkenheid van jonge gezinnen binnen de Hervormde Gemeente Kootwijk/Kootwijkerbroek.

afbeelding - Trouwen en dan bouwen - AJdKwant PJvHalum MLakerveld.bmpDat Nederland seculariseert is voor de meesten oud nieuws. Dat secularisatie ook in het Veluwse Kootwijk-Kootwijkerbroek zijn sporen nalaat is voor velen minder bekend. De kerkenraad van de Hervormde Gemeente daar heeft ons dan ook gevraagd om onderzoek te doen en meer helderheid te geven over de verminderde betrokkenheid onder jonge gezinnen. Uit de gesprekken met jonge gezinnen bleek echter dat betrokkenheid niet eenduidig is. Dit hebben wij verdeelt onder drie aspecten:

1. Feitelijke betrokkenheid: de kerkgang en verenigingsleven.
2. Emotionele betrokkenheid: het oog hebben voor elkaar en het samen gemeente zijn.
3. Inhoudelijke betrokkenheid: het geloof en belijden van de gemeente.

‘Als kerk investeren in kwaliteit in plaats van kwantiteit.’

Kerkgang en activiteiten
Veel jonge gezinnen vinden het belangrijk om inhoudelijk met het geloof bezig te zijn en zich in het geloof te versterken, echter doet ieder dat op zijn eigen manier. We zagen dan ook veel verschillen in kerkbezoek en het deelnemen aan activiteiten. Het is goed dat kerkelijke gemeenten nadenken over waarom zij het belangrijk vinden dat jonge gezinnen deelnemen aan kerkelijke activiteiten. In het perspectief van die doelstelling zouden zij de activiteiten onder het licht moeten houden. Zijn de activiteiten goed of dient er te worden gesnoeid? Op die manier kun je als kerk investeren in kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Gemeenschap
Als het gaat om de emotionele betrokkenheid dan zien we dat Kootwijk en Kootwijkerbroek passen in het profiel van een hechte plattelandse dorpsgemeenschap. Dit heeft twee kanten, enerzijds werkt een hechte gemeenschap opbouwend voor de lokale mensen, maar kan het erg gesloten zijn voor buitenstaanders. Dit bleek ook uit het praktijkonderzoek. Iemand is een ‘echte’ Kootwijkerbroeker of iemand is dat niet. Het is volgens sommige gezinnen dan ook moeilijk om te integreren. Dit heeft ook gevolgen voor de kerkgang, we zagen namelijk een samenhang tussen moeite met integreren en een verminderde feitelijke betrokkenheid. Daarom is het van belang dat de gemeente hier in gaat investeren. Zij zouden ervoor mogen zorgen dat er meer momenten van ontmoeting en gemeenschap zijn.

Religieuze overtuiging
Tijdens het onderzoek in Kootwijk / Kootwijkerbroek zagen we dat er geen sprake is van het afnemen van religieuze overtuiging onder de jonge gezinnen. Het overgrote gedeelte geeft aan het christelijk geloof aan te hangen, toch heeft het geloof niet bij alle jonge gezinnen een centrale plek in hun leven. Het is daarom goed om de jonge gezinnen te stimuleren om het christelijk geloof een centrale plek in hun leven te geven. De opvoeding leek daarbij belangrijk. Bij de meeste jonge gezinnen is de opvoeding de grondslag van hun betrokkenheid. Als gemeente is het daarom van belang om te investeren in de ondersteuning van de jonge gezinnen bij het opvoeden van hun kinderen.

Conclusie
Concluderend kunnen wij niet zeggen dat we een oplossing hebben gevonden voor de secularisatie op de Veluwe. Wel zien we dat er drie kansen zijn waar de kerk in zou kunnen investeren om de betrokkenheid te vergroten. 1. Kritisch naar de activiteiten kijken. 2. Ruimte voor ontmoeting scheppen. 3. Ondersteunen in geloofsopvoeding. Wij beseffen dat deze drie kansen wellicht geen oplossing bieden, toch geloven wij dat het belangrijk is om niet de moed te verliezen. God zal immers nooit verlaten wat zijn hand begonnen is. Het is daarom belangrijk dat de gemeente zich niet laat leiden door allerlei ontwikkelingen, maar door te vertrouwen op God. Hij moet de Bron en het centrum van de gemeente zijn.

Geef een reactie