Eerst denken, dan doen! Het werk van de hbo-theoloog.

Auteur: Cock Kroon, coach van eerstejaarsstudenten, oud-student GPW en kerkelijk werker in de Hervormde Gemeente te Ede

CockKroon2Hbo-theologen  zijn de ‘doeners’ in de kerk. Althans, zo wordt er over hen gesproken,  geschreven en gedacht. Het overheersende beeld is dat ze puur praktisch geschoold worden, zodat ze na hun studie direct de handen uit de mouwen kunnen steken. Dit beeld van de kerkelijk werker is verworden tot een karikatuur; alsof een hbo-theoloog alleen maar doet en niet (na)denkt. Toch is dit geen reden om zielig te doen. We steken de hand in eigen boezem! Want we zijn met z’n allen wel heel oplossingsgericht bezig; snel scoren doet het goed in het ‘kerkveld’; maar snelle doelpunten zorgen niet altijd voor winst. Problemen en zorgen worden niet opgelost door doen, maar door denken!

Denken en doen
Denken en doen zijn geen tegenstellingen. Denken en doen liggen in het verlengde van elkaar. Denken is net zo actief als doen. Zonder denkwerk is doen zonde van je tijd en energie. Dat is een hele ontdekking; ik noem het een bekering van formaat! Het is een omkering in je denken en handelen die niet zonder slag of staat gaat. Het blijft verleidelijk om direct en soms alleen maar praktisch bezig te zijn.

Als fulltime kerkelijk werker ken ik deze verleiding en herken ik het oplossingsgericht zijn van de eerstejaarsstudenten Godsdienst Pastoraal Werk. Om verlost te worden van onze ‘doenerigheid’ maken we binnen de opleiding kennis met het model van Osmer. Kort gezegd komt het hierop neer:

  1. Wat is er aan de hand?
  2. Waarom is dit aan de hand?
  3. Wat zou er aan de hand moeten zijn?
  4. Hoe te reageren?

Denken vraagt geduld en lef
Deze kennismaking is ook mij als studentcoach uitstekend bevallen. Niet alleen GPW-studenten hebben baat bij Osmer; Osmer is gezond voor iedereen. Eerst denken, dan doen is iets waar elk mens baat bij heeft. Dit denken is in de eerste plaats analytisch: Wat is er aan de hand? Wat is de situatie? Wat zijn de behoeften? Welke problemen zijn er? Welk signalen worden gegeven? Deze vragen worden ook wel ‘trage vragen’ genoemd. Je verstand laten werken, vraagt tijd en dat kan in processen als vertraging worden ervaren. Het vraagt geduld en lef om stap één van Osmer niet over te slaan. Zonder deze eerst stap zijn de andere stappen te vergeefs!

De Denker is terug
De hbo-theoloog is niet alleen een doener; hij of zij denkt ook. Ik moest denken aan het beeld ‘De Denker’ van Rodin. In 2007 werd het beeld gestolen en kort daarna ‘verminkt’ teruggevonden. Gelukkig kon ‘De Denker’ gerestaureerd en teruggeplaatst worden. Om de terugkomst te vieren werd er een tentoonstelling georganiseerd met al titel: ‘De Denker denkt weer’. Inmiddels heb ik rondom het traject van coaching begeleiding van studenten gezien dat er in Ede hard gewerkt wordt aan het beeld van de hbo-theoloog. Natuurlijk, hij of zij is een doener, maar geen doener die niet eerst (na)denkt!

Cock Kroon

Geef een reactie