Waarom ik GL ben gaan studeren

marije van de kampHoi allemaal! Mijn naam is Marije van de Kamp. Ik ben negentien jaar oud en kom uit Putten. In september ben ik begonnen met de studie tweedegraads leraar godsdienst/levensbeschouwing (GL) op de Christelijke Hogeschool Ede. Deze opleiding duurt vier jaar.

Hoe ben ik tot deze keuze gekomen? En wat houdt deze opleiding nou eigenlijk in? Ik hoop jullie daar wat meer over te vertellen.

Een paar jaar geleden ben ik begonnen met het proces van het maken van mijn studiekeuze. Dit begon met vragen stellen aan mijzelf. Wat wil ik eigenlijk? Wat drijft mij? Hoe kan ik iets van God uitstralen?

Dit is in principe natuurlijk in elk beroep mogelijk. Na een poosje kwam ik op het idee om theologie te gaan studeren op de universiteit. Dit leek mij heel erg interessant, omdat theologie als vak mij heel erg interesseert. Afgelopen jaar ben ik van dit idee afgestapt. Het leek mij beter om een hbo studie te gaan doen, omdat dit veel praktischer is ingericht. Als ik wil kan ik later nog naar de universiteit gaan. Zo kwam ik tot de definitieve keuze om de opleiding tweedegraads leraar godsdienst/levensbeschouwing te gaan doen. Tijdens mijn middelbareschooltijd waren bepaalde leraren godsdienst ook een voorbeeld voor mij, in hoe zij het geloof in Jezus uitstraalden. Ik dacht: dit is wat ik wil! Ik wil pubers die God niet kennen, laten kennis maken met het geloof in Hem.

“Ik wil de pubers graag zelf laten nadenken over hun
eigen religieuze en levensbeschouwelijke vragen.”

In deze studie komen dus mijn interesses en mijn geloof samen. Daarom heb ik deze studie gekozen. Ik wilde iets doen wat ik zelf leuk vond, maar tegelijk wilde ik een beroep waarin mijn geloof en het christendom duidelijk naar voren komen. Theologie en het middelbare onderwijs zijn mijn interesses. Ik vind het heel belangrijk dat ik in mijn toekomstige werk veel contact heb met mensen. Daar wil ik mijn geloof in God uitstralen naar de pubers toe. Ik wil de pubers graag zelf laten nadenken over hun eigen religieuze en levensbeschouwelijke vragen, omdat ik dit het belangrijkste vind wat er is.

Misschien zal je je afvragen, wat betekent tweedegraads eigenlijk? Dit betekent dat ik, dat als ik deze studie heb afgerond, les mag geven in de onderbouw van de havo en het vwo, in het vmbo en mbo. Halverwege het tweede jaar moet ik kiezen welke afstudeerrichting ik kies: havo-vwo of vmbo/mbo. Na deze studie zou ik nog verder kunnen leren, en mijn eerstegraads bevoegdheid halen. Dan mag ik ook lesgeven in de bovenbouw van het havo en vwo.

2353 BoekenIk ben nu bijna twee maanden bezig met deze opleiding. De afgelopen periode heb ik theoretische vakken gehad, zoals Oude Testament en Nieuwe Testament. Ook heb ik vakken gehad, waarin ik werk aan mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn communicatie. Zelf vind ik dit belangrijk in mijn studie. In mijn toekomstig beroep gaat het niet alleen om de kennis die je hebt, maar ook hoe je die kennis overdraagt. Daarin zit voor mij de uitdaging. De uitdaging is hoe ik de dingen die ik belangrijk vind, overdraag op de pubers. Op dit vlak moet ik nog heel veel leren.

“Ik word leraar.”

Het is dus duidelijk wat ik met deze opleiding ga doen. Ik word leraar. Bij het uitvoeren van mijn taken als leraar komen steeds twee kerntaken naar voren. De twee kerntaken van een tweedegraads docent zijn het onderwijskundig handelen van de docent en het pedagogisch handelen van de docent.
Daarom wordt bij deze opleiding van mij vereist de bijbehorende competenties goed te beheersen. Deze competenties zijn landelijk vastgesteld voor alle leraren. Door aan deze competenties te werken leer ik hoe ik mijn kennis kan afstemmen op mijn handelingen in de praktijk. Ook leer ik zo verantwoording dragen voor de keuzes en de aanpak van die handelingen. Dit levert een goede werkhouding op.

Er zijn zeven competenties opgesteld, die ik even kort zal toelichten.

 • Interpersoonlijk competent: de leraar zorgt voor een prettig leef- en werkklimaat. Dit kan de leraar waar maken, door op een goede manier leiding te geven en een goede balans te zoeken tussen leiden en begeleiden, sturen en volgen, confronteren en verzoenen.
 • Pedagogisch competent: de leraar biedt de leerlingen in een veilige omgeving houvast en structuur bij de keuzes die zij maken. De leraar bevordert de ontwikkeling.
 • Vakdidactisch en vakinhoudelijk competent: krachtige leeromgeving creëren om zo de leerdoelen en leerstof over te dragen. De leraar houdt rekening met onderling verschil.
 • Organisatorisch competent: leraar zorgt voor orde in de groep, zodat de leerlingen weten waar ze aan toe zijn en weten welke ruimte ze hebben voor eigen initiatief. Ook zorgt de leraar ervoor dat de leerlingen weten wat ze moeten doen, hoe en met wel doel ze dat moeten doen.
 • Competent in omgang met collega’s: samenwerken met collega’s en zorgen dat elkaars werk goed op elkaar is afgestemd. Ook draagt leraar bij aan het goed functioneren van de schoolorganisatie
 • Competent in de omgang met omgeving: contacten onderhouden met ouders/verzorgers van leerlingen en met collega’s van bedrijven waarmee de school samenwerkt.
 • Persoonlijk competent in reflectie & ontwikkeling: je blijven ontwikkelen als professional, door te reflecteren op jouw identiteit, overtuiging en ontwikkeling in het beroep.

Kortom, ik sta aan het begin van een studie, waarin ik nog heel veel ga leren. Ik ga nog veel leren qua kennis, maar ook qua communicatie, pedagogiek, didactiek en ook over mijn eigen ontwikkeling.

2544 Wietske Anne lessituatie 1Ik hoop dat ik mijzelf ga ontwikkelen als een goede godsdienstleraar. Met goed bedoel ik niet alleen goed de kennis overdragen. Ik hoop ook dat ik mijn geloof door mijn houding naar de leerlingen en collega’s mag overdragen. Ik hoop te leren, dat ik een open en veilige sfeer kan creëren waarin iedere leerling tot zijn recht komt. Dit hoop ik bij te dragen aan dit beroep en aan het werkveld.

Over een paar dagen heb ik voor het eerst praktijk. Dan ga ik kijken hoe het er nu echt aan toe gaat in een school. Hier heb ik erg veel zin in en tegelijk vind ik het ook spannend. Hoe zal het er aan toe gaan? Zal het echt het werk zijn dat ik later wil gaan doen? Ik hoop hier veel van te leren.

Geschreven door Marije van de Kamp, 1e jaars studente GL in oktober 2015.

Deel deze blog

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
Dit bericht is geplaatst in Leraar Godsdienst/Levensbesch., Overige studentenblogs met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *