Vijf sleutels voor succesvolle samenwerking

Auteur: Symon Jagersma n.a.v. zijn afstudeeronderzoek  “Samenwerken in een mozaïek van kerkplekken”   in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland. Symon Jagersma

In het PKN onderzoek1 “Over speelruimte en spanning” werd het  samenwerkingsklimaat in de relatie tussen bestaande en nieuwe  kerkplekken als een belangrijk aandachtspunt benoemd. Deze vervolg-  studie, waarbij ook nauw is samengewerkt met het lectoraat2 aan de  Christelijke Hogeschool Ede, heeft de belangrijkste succes- en faalfactoren  weten samen te vatten in vijf condities vanuit de visie3 dat:

“Een samenwerking is kansrijk als mensen en organisaties zich met elkaar weten te verbinden in een betekenisgevend proces dat recht doet aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie. Het is de grote opgave om daarvoor de juiste condities te scheppen.”

1.Werk aan een gedeelde ambitie
Waar ga je met elkaar voor? Het met regelmaat elkaar deze vraag stellen helpt bij het vinden van een gedeelde ambitie en geeft een inspirerend perspectief, heeft een mobiliserend effect (zeker als het even moeilijk wordt) en zorgt voor synergie en daadkracht. Daarbij is het belangrijk open en eerlijk met elkaar te delen wat je uit de samenwerking wilt halen maar ook wat je te bieden hebt. Je zult ontdekken dat je hierdoor van spraakverwarring tot een gemeenschappelijk beeld komt. Dit kan het vastlopen in discussies over identiteit voorkomen.

2.Doe recht aan belangen
Vaak kan een samenwerking vastlopen op allerlei standpunten. Het is dan belangrijk om oog te krijgen voor de belangen die daar onder liggen. In een samenwerking zijn er verschillende soorten belangen: individuele, collectieve en organisatiebelangen. Loyaliteitsconflicten bij gemeenteleden die zowel met de pioniersplek als de bestaande gemeente verbonden zijn, komen vaak voor. Ook angst voor ‘concurrentie’ speelt vaak een rol: ‘als we maar geen gemeenteleden kwijtraken’. Het benoemen van ieders belangen vanuit een oprechte interesse kan juist een win-win situatie opleveren. Echte dialoog is dan het toverwoord.

3.Zorg voor goede relaties
Samenwerken is mensenwerk waarbij het balanceren is tussen waakzaamheid en vertrouwen in de relatie met anderen. Omdat iedereen in een samenwerkingsverband zichzelf meeneemt, met zijn eigen kwaliteiten, ervaringen, veronderstellingen en beelden van de werkelijkheid, is er ook sprake van diversiteit. Om te voorkomen dat de samenwerking los zand wordt, is verbindend leiderschap nodig. Samenwerken vergt de moed om een deel van je eigen autonomie op te geven in het vertrouwen dat dit voor jezelf meer waarde oplevert.

4.Organiseer effectief
Bij een effectieve organisatie van de samenwerking zijn de structuur en besturing afgestemd op de doelen van de partners. Niet alleen de rationele (en financiële) kant speelt daarbij een rol, maar ook het emotionele proces waarin je gezamenlijk tot goede doordachte keuzes komt die werken. Draagvlak en daadkracht zijn daarbij een belangrijk bindmiddelen. Het maken van heldere afspraken en ze ook nakomen zorgt voor groei in betrokkenheid van iedereen.

5.Zorg voor een betekenisvormend proces
Waar staan we in de samenwerking? Welke activiteiten gaan we ondernemen? Een samenhangende kijk op ambities, belangen, relaties en organisatie is dan van groot belang. Na het verkennen en delen, kan je zaken overeenkomen en vormgeven om tot een uitvoering en vernieuwing te komen. Deze stappen geven structuur en richting aan de pioniersreis. Ook een heldere rolverdeling met een duidelijke procesregie is een belangrijke succesfactor. Soms kan je dat zelf als partners, vaak helpt een onafhankelijke buitenstaander daarbij als begeleider, waarbij het goed is te bedenken dat samenwerking geen doel is, maar een middel.  vijf sleutels

 

Deze vijf sleutels zijn van toepassing voor de samenwerking  in het mozaïek van kerkplekken, maar gelden ook voor  andere samenwerkingen dan tussen pioniersplekken en   bestaande kerkplekken.   Samenwerking is immers overal belangrijk, ook binnen   (kerk)teams.     Wil je meer hierover weten of eens een workshop   organiseren over samenwerken?   Voel je vrij contact met me op te nemen.   Ik werk graag met je samen.

Symon Jagersma  HBO-Theologie (GPW) Christelijke Hogeschool Ede (CHE) & zelfstandig trainer en coach  symon.jagersma@carewhy.nl

Literatuur:

 1. Protestantse Kerk. (2018). Over speelruimte en spanning, praktijkonderzoek naar de relatie tussen bestaande en nieuwe kerkplekken.Utrecht: PKN.
 2. Stoppels, S. (21 juni 2019). Heil zien in missionaire initiatieven – Een zoektocht naar de theologie achter nieuwe vormen van geloofsgemeenschap.Ede: CHE.
 3. Kaats, E., & Opheij, W. (2012). Leren samenwerken tussen organisaties.Deventer: Kluwer.

Deel deze blog

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *